PDF letöltés

 

 

http://www.miskolci-szc.hu/nlogo.png

 

Biztos kezekben a szakképzés

 

 

 

 

 

 

 

 

Miskolci Szakképzési Centrum

 

 

PÁLYAVÁLASZTÁSI KÉZIKÖNYV

 

 

az általános iskolák 8. osztályosai számára

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018. tanév

 

 

 

 

 

Összeállította:

Alvári Ferenc

szakmai főigazgató-helyettes


 

 

TARTALOM

 

TARTALOM... 2

Bevezető. 3

Általános tájékoztató a szakképzésről 4

A szakgimnáziumi képzés. 4

A szakközépiskolai képzés. 5

A szakképzésben adható ösztöndíj 5

A középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalók. 7

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben. 8

Jogorvoslati kérelem minta. 10

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek  beiskolázási tájékoztatója. 11

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. 12

Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma. 16

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma. 19

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma. 22

Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma. 25

Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája. 31

Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma. 36

Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma. 40

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma. 43

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma. 47

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája. 54

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma. 58

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája. 62

Kollégiumi férőhely biztosítása. 66

 


 

 

Bevezető

 

 

A pályaválasztás az egyik legfontosabb dolog az ember életében. Fontos, és egyúttal felelősségteljes döntést igényel. Ebben kíván segítséget nyújtani jelen Pályaválasztási kézikönyv, amely a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményei képzési kínálatát mutatja be.

 

Az iskolaválasztás, a pályaválasztás előkészítése fontos feladata mind a szülőnek, mind a pedagógusoknak. A jogszabályi változások miatt is fontosnak érezzük, hogy ebben a feladatban segítségére legyünk a pályaválasztással foglalkozó felnőtteknek és fiataloknak.

 

A szakmai képzés rejtelmeibe, a szakmák csodálatos világába nyújtanak betekintési lehetőséget a tagintézményeink a nyílt napjaik keretében.Várunk minden érdeklődőt, aki a pályaválasztás felelős döntésének meghozatalához szeretne megismerkedni tagintézményeink szerteágazó képzési kínálatával.

 

A kézikönyvünkben megtalálhatók a felvételi eljárással kapcsolatos legfontosabb ismeretek, a Centrum tagintézményeinek bemutatása, valamint az oktatott szakképesítések ismertetése. Ezzel kívánunk segítséget nyújtani a nyolcadik évfolyamos tanulóknak, szüleiknek és a pályaválasztásban közreműködő pedagógusoknak.

 

Szívből kívánom miden egyes tanulónak, hogy az érdeklődésének, képességeinek, készségeinek, egészségi állapotának leginkább megfelelő szakmát, pályát sikerüljön megtalálnia.

 

A gazdálkodó szervezeteknek jól képzett, elhivatott, továbbfejlődni képes munkavállalókra van szüksége. A Miskolci Szakképzési Centrum, és a Centrum tagiskolái ebben kívánnak közreműködni. Szlogenünk:

Biztos kezekben a szakképzés.

 

Minden pályaválasztás, szakmaválasztás előtt álló fiatalnak eredményes iskola- és szakmaválasztást kívánok.

 

 

Miskolc, 2016. november

 

 

                                                                                               Tátrai István József

                                                                                                        főigazgató

                                                                                      Miskolci Szakképzési Centrum

 


 

 

Általános tájékoztató a szakképzésről

 

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 2016. évi módosítását követően a 2016/2017. tanévtől megváltozott a szakképzés rendszere. A korábbi szakközépiskola új elnevezése szakgimnázium, a szakiskola elnevezése szakközépiskola, továbbá a korábbi speciális szakiskola új neve szakiskola. A jogszabályi változás nem csak az egyes iskolatípusok elnevezését változtatta meg, hanem fontos tartalmi változásokat is hozott.

 

A legszembetűnőbb változás a szakgimnáziumban van. A 9-12. évfolyamokon megváltozott a tananyag struktúrája is. A szakmai alapozást szolgáló tantárgyak (szakmai elmélet és szakmai gyakorlat) óraszámai növekedtek, a szakmai tantárgy kötelező érettségi vizsgatantárgy (ötödik érettségi tantárgy). A sikeres érettségi vizsga birtokában, az érettségi bizonyítvány az ágazatnak megfelelő középfokú szakképesítésről is szakmai végzettség megszerzését tanúsítja. Az érettségire épülő szakképzési évfolyam – a korábbi két év helyett – egy év.

 

A szakközépiskola vonatkozásában a legfőbb változás az, hogy a három éves képzést követően (a szakmai végzettség megszerzése után) két éves tanulmányi idővel lehet eljutni az érettségi vizsgához. Itt a szakmai tantárgyból nem kell érettségi vizsgát tenni, mert azt a szakmai végzettséggel kiváltja az érettségiző.

 

 

A szakgimnáziumi képzés

 

A szakgimnáziumban a 9-12. évfolyamon az ágazati szakgimnáziumi képzés valósul meg. A négy év alatt az általános műveltséget megalapozó tantárgyakkal, valamint a szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel a tanulók felkészülnek a kétszintű érettségi vizsgára. A szakgimnáziumi érettségi vizsga részét képezi a szakmai érettségi is.

 

Az érettségi vizsgán négy közismereti – magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika – tantárgyból, valamint az ágazatra előírt szakmai tantárgyból kell érettségizni. Az érettségi bizonyítványban záradék formájában bejegyzésre kerül, hogy egy adott (középfokú) szakképesítés gyakorlására nyert szakképesítést (szakképzettséget).

 

Az érettségi vizsgát követően, az ágazatnak megfelelő emeltszintű szakképesítés (az OKJ azonosító számban a szakképesítés szintjét jelölő 54 szám) választása esetén egy év alatt szerezhető meg az érettségire épülő szakképesítés (technikus). Azok a tanulók, akik más ágazatban vagy gimnáziumban tettek érettségi vizsgát, két év alatt készülhetnek fel a szakmai vizsgára.

 

Az Országos Szakképesítési Jegyzék tartalmaz emeltszintű szakképesítés-ráépüléseket (55 szintű) is.A szakképesítés-ráépülés bemeneti követelménye az, hogy a szakképesítésnekmegfelelő emeltszintű szakképesítésről szakmai bizonyítvánnyal rendelkezzen a tanuló.

 

Felsőfokú továbbtanulásnál a szakmai végzettség megléte esetén többlet pontszámot kap a jelentkező.

 

 

A szakközépiskolai képzés

 

A szakközépiskolában, a 9-11. évfolyamokon az általános műveltséget megalapozó- és a szakmai elméleti és gyakorlati képzéssel a tanulók felkészülnek a komplex szakmai vizsgára. A szakmai vizsgával középfokú szakképesítést (az OKJ azonosító számban a szakképesítés szintjét jelölő 34 szám) szerez a tanuló.

 

A középfokú szakmai végzettség birtokában a tanuló két év alatt felkészülhet (nappali, esti vagy levelező munkarend szerint) az érettségi vizsgára. A két év során csak a közismereti tantárgyak oktatása folyik. Az érettségi vizsgán csak négy tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv, matematika) kell érettségi vizsgát tenni, mivel a szakmai végzettsége kiváltja a szakmai tantárgyi érettségi vizsgáját.

 

Az Országos Szakképesítési Jegyzék tartalmaz középfokú szakképesítés-ráépüléseket (35 szintű) is. A szakképesítés-ráépülés bemeneti követelménye az, hogy a szakképesítésnek megfelelő felsőfokú szakképesítésről szakmai bizonyítvánnyal rendelkezzen a tanuló.

 

 

A szakképzésben adható ösztöndíj

 

A Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjról szóló 252/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: ösztöndíj rendelet) alapján az első, az adott tanévre vonatkozó kormányrendeletben meghatározott hiány-szakképesítésre felkészítő, államilag támogatott nappali, iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanuló részére, tanulmányi eredményük alapján nyújtható.

 

A szakgimnáziumi tanulmányokat folytató tanuló ösztöndíjra való jogosultsága (ösztöndíj rendelet 2. § (2) bekezdése):

-        az érettségi végzettséghez kötött, a szakmai érettségi vizsga ágazatához tartozó, hiány-szakképesítésnek minősülő szakképesítés szakmai vizsgára felkészítő tizenharmadik évfolyamon

-        az érettségi végzettséghez kötött,a szakmai érettségi vizsga ágazatához nem tartozó – a tizenharmadik vagy tizennegyedik évfolyam valamelyikére vonatkozóan hiány-szakképesítésnek minősülő – szakképesítés szakmai vizsgára felkészítő tizennegyedik évfolyamon

 

A szakközépiskolai tanulmányokat folytató tanuló a szakképzés teljes időtartama alatt (3 év) jogosult az ösztöndíjra.

 

Az ösztöndíj rendelet 3. §-a alapján nem részesülhet ösztöndíjban a tanuló az alábbi esetekben:

-        a tanév adott félévében, ha az azt megelőző félévben a szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében 2,51, a szakgimnáziumi tanulmányok esetében 3,01 alatti tanulmányi átlageredményt ért el, vagy valamely tantárgyból elégtelen érdemjegyet kapott

-        attól a hónaptól kezdődően, amelyet megelőző hónapban a tanév során keletkezett igazolatlan óráinak száma meghaladja a hét órát

-        fegyelmi büntetés esetén az arról szóló határozat jogerőre emelkedésének napját követő hónaptól

 

Az ösztöndíj mértéke a szakközépiskolai és szakiskolai tanulmányok esetében az első szakképzési évfolyam első félévében egységesen havonta 10.000 forint. A további félévekben – ha a tanulmányi eredmény 2,51 felett van, tanulmányi eredménytől függően – 35.000 forint is lehet.

 

Az ösztöndíj mértéke a szakgimnáziumi tanulmányok esetében – ha a tanulmányi eredmény 3,01 felett van, tanulmányi eredménytől függően – 50.000 forint is lehet.

 

A 2017/2018. tanévre vonatkozóan a hiány-szakképesítéseket a 2017/2018. tanévre vonatkozó szakmaszerkezeti döntésről és a 2017/2018. tanévben a Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjra jogosító szakképesítésekről szóló 317/2016. Korm. rendelet állapította meg. A hiány-szakképesítéseket – minden tagintézménynél – a beiskolázást tartalmazó táblázatban
*-gal jelöltük.

 


 

 

A középfokú beiskolázással kapcsolatos tudnivalók

 

A beiskolázással kapcsolatos jogszabályi előírásokat a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-46. §-ai, továbbá a 48. §-a a kollégiumi felvételre vonatkozó szabályokattartalmazza.

 

A jogszabályi előírások és az általános iskolák jelentkezéssel kapcsolatos tájékoztatóik részletes eligazítást nyújtanak. Itt csak a legfontosabb tudnivalókat emeljük ki, amelyet kiegészít a felvételi eljárás lebonyolításának határidőit tartalmazó táblázat (következő fejezet).

 

A felvételi kérelmet a jelentkezési lap és a tanulói adatlap felhasználásával kell benyújtani, amelyet az általános iskola a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében (KIFIR) állít elő.

 

A kollégiumi felvétel iránt külön kérelmet kell benyújtani. A jelentkezés módjáról a kollégiumok honlapjáról lehet részletesen tájékozódni.

 

A szakgimnáziumok központi írásbeli vizsgát és szóbeli vizsgát szervezhetnek. A felvételi vizsgát szervező intézményekről, a felvétel feltételeiről az egyes tagintézményeknél adunk tájékoztatást.

 

A művészeti vagy testnevelés tanulmányi területen hirdetett felvétel esetén a központi írásbeli vizsga és a szóbeli vizsga mellett további készségek, képességek megléte is vizsgálható. Az egyes szakképesítésekre pályaalkalmassági vizsgálatot is előírhatnak jogszabályok (szakmai és vizsgakövetelmények).

 

Konkrét speciális kérdéseikkel az adott tagintézmények pályaválasztási felelőseit a megadott elérhetőségen kereshetik.


 

 

A felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2016/2017. tanévben

 

A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 2016/2017. tanévben a tanév rendjéről szóló 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Az alábbiakban az ütemezés releváns részét közöljük.
 

Határidők

Feladatok

2016. 11. 15.
A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
2016. 12. 09.
A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező - az Arany János Tehetséggondozó Programra történő pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2017. 01. 21.
Az általános felvételi eljárás kezdete.
2017. 01. 21., 10,00
Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára az érintett intézményekben.
2017. 01. 26., 14.00
Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni. 
2017. 02. 09.
A központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2017. 02. 15.
Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Hivatalnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.) 
2017. 02. 20 –03. 09.
A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2017. 03. 10.
A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét. 
2017. 03. 16 – 17.
A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában. 
2017. 03. 20.
Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak. 
2017. 03. 23.
A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ABC sorrendben. 
2017. 03. 30.
A szakképzésért és felnőttképzésért felelős miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelős miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következő tanévtől megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és erről az állami intézményfenntartó központon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat. 
 
2017. 04. 04.
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 
 
2017. 04. 07.
A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort - a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak. 
2017. 04. 19.
A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék). 
2017. 04. 26.
A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak. 
2017. 05. 08 – 19.
Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel. 
2017. 05. 08 – 08. 31.
A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki. 
2017. 05. 19.
A 2017. 05. 19-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről. 
2017. 06. 01.
A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál. 
2017. 06. 19.
Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kijelöl legalább egy, a megye területén működő Szakképzési Hídprogramban részt vevő középfokú intézményt, tagintézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében. 
2017. 06. 22 – 24.
Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben. 
2017. 08. 31.
Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramra.

 


 

 

Jogorvoslati kérelem minta

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal

Budapest

Kálvária tér 7.

1089

Tárgy: Középiskolai felvételi kérelem elbírálása elleni jogorvoslati kérelem

 

 

Alulírott …………………………..…. [szülő, gondviselő neve]a Miskolci SZC …………………….. ………….……………… ………………………………………..……. [tagintézmény neve] ………... tanulmányi terület kódú, …………………………………..…… szakképesítésre vonatkozó felvételt elutasító határozata ellen

fellebbezést nyújtok be.

 

Gyermekem, …………………………………. [gyermek neve] (született: …………………….. hely …….. év …………….hó …….nap, anyja neve: ………………………………………………………., lakcíme: …………………………………………………………………………………………………), aki a(z) …………………………….………………… Általános Iskola 8. osztályos tanulója, a fenti tagintézmény szakképesítésére nem nyert felvételt.

 

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. §-a alapján a döntés ellen jogorvoslattal kívánok élni.

 

Kérem az intézmény fenntartóját, szíveskedjen gyermekem felvételi ügyét elbírálni és számunkra kedvező döntést hozni.

 

Jogorvoslati kérelmemet az alábbiakkal indokolom: ………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

 

Értesítésüket ……………………………………………………...………………………………… [név] ………………………………………………………………………………..…………………. [lakcímre] kérem megküldeni.

 

kelt: …………………………………, 2017. ………………… hó ………. nap.

 

 

Tisztelettel

 

 

 

                                                                               ……………………………………………….

                                                                                           (szülő, gondviselő aláírása)

 

(A kérelmet a felvételt elutasító (elsőfokú döntést hozó) tagintézmény címére kell megküldeni.)


 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményeinek
beiskolázási tájékoztatója

 

 

A Miskolci Szakképzési Centrum 9. évfolyamra beiskolázó tagintézményei:

 

1.

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

2.

Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma

3.

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

4.

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma

5.

Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma

6.

Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája

7.

Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma

8.

Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma

9.

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

10.

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

11.

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

12.

Miskolci SZC Mezőkövesdi Szent László Gimnáziuma és Közgazdasági Szakgimnáziuma

13.

Miskolci SZC Martin János Szakközépiskolája és Szakiskolája

 


 

 

Miskolci SZC Andrássy Gyula Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

 

Cím                                                  3530 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán utca 10.

Telefonszám                                  (+36 46) 344 500

Fax                                                  (+36 46) 412 444

E-mail                                             titkarsag@agysz-miskolc.hu

Honlap                                            www.agysz-miskolc.hu

Tagintézmény-vezető neve        Molnár Péter

Pályaválasztási felelős neve      Berentés Mária

E-mail címe                                    mara@agysz-miskolc.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Az Andrássy Gyula Szakközépiskola hazánk egyik legrégebbi, nagy hagyományokra és sok sikerre visszatekintő műszaki középfokú oktatási intézménye. A XX. század elején Diósgyőr és Miskolc ipari fejlődése miatt szükség volt egy ipari szakiskola alapítására. 1912. október 2-án Magyar Királyi Fémipari Szakiskola néven indult el iskolánkban az élet. Az intézmény képzési profiljára 1912-es alapításától jellemző a gépészet központi szerepe, természetesen az adott kor technikai állapotához, igényeihez alkalmazkodva.

Az iskolát generációk nevezik még ma is „Gépipari”-nak, hiszen sokáig Gépipari Technikum volt a neve 1993-ban a XIX. század egyik kiemelkedő magyar politikusának, gróf Andrássy Gyulának a nevét vette fel az intézmény.

Az intézmény jelenlegi képzési profilja az 1990-es évek első felében alakult ki. Ennek fő elemei ma: a gépészeti és az informatikai ágazati képzés a 9-12. évfolyamon, majd az erre épülő 13-14. évfolyamos szakképzések. Jelenleg Gépgyártástechnológiai technikus (OKJ 54 521 03), Mechatronikai technikus (OKJ 54 523 04) és CAD-CAM informatikus (OKJ 54 481 01) szakképesítés oktatása folyik az intézményben az érettségi utáni szakképzési évfolyamokon.

A 2012/2013-as tanévtől zajlik iskolánkban a gyártósori gépbeállító (OKJ 34 521 05) 3 éves szakiskolai oktatás, amely a magyar szakképzési rendszer duális képzési profiljának tipikus példája. A fentebb említett, gépészeti ágazati képzésre épülő mechatronikai technikus szakmai képzés szintén a Bosch igénye miatt indult újra 2015/2016-os tanévben ugyancsak a duális képzés keretein belül. Ennek a megállapodásnak köszönhetően az Andrássy Gyula Szakközépiskola azzal büszkélkedhet, hogy a „Bosch partneriskola” megnevezést használhatjuk.

Miskolcon és az észak-magyarországi régióban nagyon jelentősek céges kapcsolataink, melyek közül a teljesség igénye nélkül a következőket említenénk meg: BOSCH Miskolc, TAKATA Safety Systems Hungary Kft., TOOLSTYLE Szerszám- és Alkatrészgyártó Kft., D&D Drótáru Ipari és Kereskedelmi Zrt., Weimberg 93 Kft., PREC-CAST Öntödei Kft., FIREPLACE Gyártó és Kereskedelmi Kft., BORSODI Fémmű Kft., EUROSTAHL Kft.,BORSODWEB Kft., Heinzler Gépgyártó Kft., KOVÁCS Vegyesipari Ker. és Szolg. Kft., LEAX HungaryZrt.,MPA System Kft., LANAXIS Kft., MÁLYI InvestKft.

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 9. 10,00 óra

2016. december 2. 10 óra

érettségizőknek: 2017. április 03. 11 óra

 

 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0211

IX. Gépészet

31 521 10 Gyártósori gépész

Gépgyártástech-nológiai technikus
54 521 03*

4+1

84

0212

XIII. Informatika

52 481 02 Irodai informatikus

CAD-CAM informatikus
54 481 01

4+1

28

*Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül)

 

 

A felvétel feltétele:

 

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság gépészeti ágazatban

Integrált felkészítés:                        {milyen különleges bánásmódot igénylő tanuló ellátását vállalja az intézmény}

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     központi írásbeli felvételi vizsga, szóbeli felvételi elbeszélgetés az intézményben

Felvételi rangsor kialakítása:        általános iskolából hozott pontok, a központi írásbeli felvételi vizsga pontjai és a szóbeli felvételi elbeszélgetésen szerzett pontok összegei alapján történik

Szóbeli maghallgatás időpontja:  2017. február 24.

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

1.     Informatika ágazat: CAD-CAM informatikus OKJ 54 481 01

2.     Gépészet ágazat: Gépgyártástechnológiai technikus OKJ 54 521 03, Szabóky ösztöndíj a végzős évfolyamok számára

3.     Gépészet ágazat: Mechatronikai technikus OKJ 54 523 04, Szabóky ösztöndíj a végzős évfolyamok számára

 

A Gépészet ágazatban, a Gépgyártástechnológiai technikusfeladata az ipar területén a nem mérnöki felkészültséget igénylő gépészeti jellegű műszaki gyártásfejlesztő, gyártástervező, gyártásirányító és ellenőrző feladatok ellátása. Ennek érdekében részt vesz a gyártási folyamatok tervezésében, a meglevő gyártási folyamat korszerűsítési munkálataiban, a gyártmányok minőségbiztosítási rendszerének kidolgozásában, a gépek, berendezések és műszerek gazdaságos kihasználásának tervezésében, az új technológiák kidolgozásában, bevezetésében. Ellenőrzi a technológiai fegyelem betartását, a gyártás során felhasznált anyagok, segédanyagok, gépek, mérőeszközök műszaki paramétereit, a gyártási folyamatokat a termékmegfelelőség megvalósítása érdekében. Gondoskodik a folyamatos termeléshez szükséges anyag-, segédanyag-, gép-, szerszám-, készülék-, mérőeszköz- és energiaellátásról. Magasabb szakmai felkészültséget igénylő fizikai jellegű munkák végzése magas automatizáltsági fokú szerszámgépek, gyártócellák kezelése és kiszolgálása, laboratóriumi, géptermi és mérőszobai feladatok ellátása, kísérleti munkákban való részvétel.

A Mechatronikai technikusegyedi speciális munkákat végez,mechatronikai elemeket össze- és szétszerel. Hagyományos és korszerű gépi forgácsolási feladatot végez, kezeli és működteti a CNC-gépeket, a PLC-vezérlésű gépeket. Mechanikus, elektromechanikus mérést, villamos mérést végez. Dokumentálja a mérési eredményeket, számítógépes kiértékelést használ. Figyelemmel kíséri a helyes működést, megállapítja a hibás működést, üzemzavart. Közreműködik a karbantartási terv kidolgozásában. Tervszerű karbantartást, rendszeres ellenőrzést végez. Mozgó szerkezeti elemek kopását, villamos összeköttetések állapotát ellenőrzi. Elektromos irányításokat felépít és tesztel, ipari elektronikai szabályozásokat, ipari elektronikai vezérléseket szerel és telepít. Hardver és szoftver eszközöket kiépít, telepít. Mechatronikai rendszereket, gépeket programoz. PLC programozást, CNC gép programozását végzi.

 

Az informatikai ágazatban a CAD-CAM informatikus a rendszerhez szükséges információkat gyűjt számítógéppel, kezeli és elemzi, ábrázolja a rendszerhez szükséges információkat. Elvégzi az alkalmazott CAM-program installálását, CAD-rendszerből átveszi CAM-rendszerbe a 2D/3D geometriai adatokat, kezeli a CAM-szoftvert, értelmezi a kapott CNC-programot, továbbá CNC-programot ír. Meghatározza a megmunkálandó alkatrész adatait, a megmunkálási folyamatot. Gyártási eljárásokat választ. Működteti és felügyeli az automatizált berendezéseket. Elkészíti és naprakészen tartja a termékhez tartozó műszaki és marketing jellegű, nyomtatásra kerülő dokumentációkat. Felhasználja egy korszerű kiadványszerkesztő program főbb szolgáltatásait, tipográfiai és grafikai tervezést végez.

 

 

Szakközépiskolai osztályok

9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő (év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0221

Gyártósori gépbeállító *

3452105

3

24

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 


 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság {pályaalkalmasság, ha van}

Integrált felkészítés:                        {milyen különleges bánásmódot igénylő tanuló ellátását vállalja az intézmény}

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     tanulmányi eredmény alapján

 

 

A megszerezhető szakképesítés bemutatása

 

1.     Gépészet ágazat: Gyártósori gépbeállító OKJ 34 521 05, Szabóky ösztöndíj mindhárom szakképzési évfolyam alatt

 

A Gyártósori gépbeállítóa műszaki rajz alapján azonosítja az alkatrészeket, részt vesz a berendezések műszaki hibáinak javításában. Ellenőrzi az általa elvégzett munkafeladat eredményét, intézkedik a munkafeladat hibás eredménye esetén, a munkahelyi gépeket, berendezéseket üzembe helyezi. Elindítja a folyamatos gyártást, elvégzi a szükséges karbantartási feladatokat. A gyártáshoz szükséges anyagok, szerszámok, eszközök meghatározása, előkészítése, azok elrendezése a gyártási (szerelési) logika szerint. Az előző gyártási műveleti helytől átveszi a munkadarabot, amelyet dokumentál. Műszaki átadás-átvételre előkészíti a készterméket. A technológiai utasításoknak megfelelően dokumentálja az egész műszak alatt a gépek kezelését, az esetlegesen előfordult rendellenességeket. Átadásra felkészíti a gyártósori gépet, dokumentálja az átadás-átvételt.

 


 

 

Miskolci SZC Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakgimnáziuma

 

 

Cím                                                  3532 Miskolc, Rácz Ádám út 54-56.

Telefonszám                                  (+36 46) 531 517

Fax                                                  (+36 46) 530 414

E-mail                                             baross.miskolc@upcmail.hu

Honlap                                            www.barossg-misk.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető neve        Kovács János

Pályaválasztási felelős neve      Gál Lajos

E-mail címe                                    baross.miskolc@upcmail.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Iskolánk 21 db interaktív táblával valamint internettel ellátott korszerű számítástechnika szaktanteremmel, torna- és konditeremmel, jól felszerelt tanműhellyel, büfével rendelkezik. Iskolai könyvtárunk, videótárunk eredményesen segíti a tanulást, a szórakozást és a kikapcsolódást.Iskolai sportkörünk szakosztályai és a tömegsportórák versenyzési és mindennapos testedzési lehetőségeket biztosítanak.A diákönkormányzat által szervezett szabadidős tevékenységek, rendezvények és vetélkedők teszik teljessé a diákéletet. Felvett diákjainknak a város bármely kollégiuma férőhelyet biztosít. Partnercégeink, a Magyar Államvasutak (MÁVZrt.), Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.(ÉMKK), Magyar PostaZrt. segítségével biztosítjuk a korszerű szakmai tudás gyakorlati elsajátításának lehetőségét, munkába állás megkönnyítését.

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 25. (péntek) 9.00 óra

2017. január 06. (péntek) 9.00 óra


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0251

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

51 344 11 Vállalkozási ügyintéző

Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző
54 841 11

4+1

14

0252

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Váltókezelő

Vasútforgalmi szolgálattevő
54 841 05

4+1

14

0253

XL. Közlekedés, szállítmányozás és logisztika

52 841 02 Ügyfélszolgálati ügyintéző

Postai üzleti ügyintéző 
54 841 09

4+1

28

0254

XXII. Közlekedés-gépész

31 521 12 Jármű- és gépszerelő;      32 582 02 Építő- és anyagmozgatógép kezelője

Vasúti jármű villamos rendszereinek szerelője
54 525 13

4+1

28

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül)

 

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:          alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                        egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés:                            SNI – egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók, valamint
BTM – beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók esetében

Általános felvételi eljárás:                  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                          központi írásbeli felvételi vizsga nincs

Felvételi rangsor kialakítása:             hozott pontok alapján

Szóbeli maghallgatás időpontja:       nincs

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

A tanulóka Közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazatbana szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 évesszakképzésen folytathatják tanulmányaikat. ALogisztikai és szállítmányozási ügyintéző (OKJ 54 841 11) –szervezi a megrendelések,beérkezések, gyártás kiszolgálási, tárolási és kiszállítási folyamatok lebonyolítását), aVasútforgalmi szolgálattevő (OKJ 54 841 05) –szervezi, irányítja és lebonyolítja a felügyeletére bízott területen (állomás, nyíltvonal, vonalszakasz) a vonatközlekedést,irányítja az állomás vonatátvételi/összeállítási feladatait. Az állomás forgalmi-tolatási feladatait koordinálja és irányítja.Személyszállításhoz kapcsolódó elszámolási/pénztárosi feladatokat végez.APostai üzleti ügyintéző (OKJ 54 841 09) –elvégzi a munkaköréhez kapcsolódó értékesítési, kézbesítési, ellenőrzési, ügyfélszolgálati és egyébtevékenységeket..

 

A Közlekedésgépész ágazati szakképzés esetén a szakmai érettségi letétele után ágazatváltás nélkül 1 évesszakképzésen folytathatják tanulmányaikat a tanulók. AVasúti jármű villamos rendszereinek szerelője (OKJ 54 525 13)– a javítási folyamat egészében önállóan illetve a munkatársaival közösen összetett feladatokat lát el, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését, melynek révén hozzájárul a szervezet teljesítményének folyamatos növeléséhez, a szervezet céljainak eléréséhez.

 


 

 

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Szakgimnáziuma

 

 

Cím                                                  3525 Miskolc, Hősök tere 1.

Telefonszám                                  (+36 46) 347 881

Fax                                                  (+36 46) 348 899

E-mail                                             titkar@berzeviczy.sulinet.hu

Honlap                                            www.berzeviczy.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető neve        Dr. Burkáné Szolnoki Ágnes

Pályaválasztási felelős neve      Filepné Szentpétery Éva

E-mail címe                                    titkar@berzeviczy.sulinet.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Miért érdemes ide járni?Vegyünk egy 130 éves iskolát. Sok-sok tanulóval, krétával, könyvekkel, táblákkal, padokkal, írásvetítőkkel, jegyzetekkel, jegyekkel, büfével, portással, udvarral, tornateremmel.

Ez eddig átlagos, de gondoljuk csak tovább, mi is a BERZE?Az országban az egyik legjobb szakközépiskola, érettségi átlag, felvételi eredmények, és nyelvvizsgaarány alapján. Informatika termek, digitális termek, gépírás szaktantermek, tanirodák, multimédiás nyelvi szaktantermek, projektorok, e-napló, kártyás beléptető rendszer és persze a Berze Kávézó. Felkészült pedagógusok, pályaorientációs, pszichológus, fejlesztő-pedagógus, szociálpedagógus, marketinges szakemberek.Sokféle szakkör, sportolási lehetőségek.

Tudtad, hogy ide járt?

Kopcsik Lajos – Oscar-díjas, olimpiai és világbajnok, Guinness rekorder mestercukrász

Mátyás Rudolf – Oscar díjas mesterszakács

Tóth László –Unio Coop Zrt. vezérigazgatója

Mede Ádám – Gerbeaud, OnyxÉtterem ifjú szakácsa, aki 2015-ben a JeunesChefsRotisseurs Ifjúsági Szakács Világbajnokságon képviselte hazánkat......több mint 25.000 diák.

Egy iskola, amely ECDL vizsgaközpont, és szakmai nyelvvizsga központ is.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 10. (csütörtök) 10:00 óra


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0011

XXVI. Kereskedelem

34 341 01
Eladó

Kereskedő
54 341 01

4+1

28

0012

XXIV. Közgazdaság
(nyelvi előkészítő képzéssel)

52 345 06 Pályázati-támogatási asszisztens

Pénzügyi-számviteli ügyintéző
54 344 01

1+4+1

28

0013

XXVIII. Turisztika
(két tanítási nyelvű képzéssel)

52 812 01
Szállodai recepciós

Turisztikai szervező, értékesítő
 54 812 03

1+4+1

28

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama (ágazaton belül)

     A nyelvi előkészítő, valamint a két tanítási nyelvű képzés esetén a 4 éves képzés előtt 1 év a célnyelv megfelelő szintű elsajátítását szolgálja

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság (csak a kereskedelem szakgimnáziumi szakon)

Integrált felkészítés:                        pszichés fejlődési zavarral küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     központi írásbeli vizsga magyar és matematika tantárgyakból, a turisztika szakgimnáziumi szakon szóbeli vizsga

Felvételi rangsor kialakítása:        az általános iskolából hozott pontok (magyar nyelv és magyar irodalom, matematika, történelem, idegen nyelv 7. osztály év végi és 8. osztály félévi érdemjegyei) és a központi írásbeli vizsgán elért eredmény alapján. A két tanítási nyelvű turisztika szakon a szóbeli vizsgán elért eredményt is beszámítjuk

Szóbeli maghallgatás időpontja:  2017. február 23.

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Kereskedelem szakgimnázium

Kereskedelem – marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport, Kereskedelem ágazat

A képzés időtartama: 4 +1 év

A közismereti tantárgyakon kívül szakmai tárgyak (marketing, kereskedelmi ismeretek, kereskedelmi gyakorlat, kereskedelmi gazdaságtan, eladástan) is szerepelnek a tantervben.

Idegen nyelvek: angol vagy német (szintfelmérés után).

A tanulók nyáron összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a város különbözőkereskedelmi egységeiben.

Az érettségi vizsga részei: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, kereskedelem ismeretek szakmai érettségi.

A szakmai érettségi Eladó szakmát ad.

Az érettségi utáni szakmai képzésben 1 év alatt Kereskedő OKJ-s szakma szerezhető meg, amely a felsőfokú felvételi eljárásban jelentős pluszpontot ad.

Felsőfokú továbbtanulás: elsősorban gazdasági főiskolákon, közgazdaság tudományi egyetemen, de érdeklődéstől függően egyéb felsőoktatási intézményben.

 

Közgazdaság szakgimnázium angol nyelvi előkészítő évfolyammal

Közgazdaság szakmacsoport, Közgazdaság ágazat.

A képzés időtartama: 1 + 4 + 1 év

Az első év angol nyelvből nyelvi előkészítő (heti 18 angol óra, személyiség fejlesztés, informatika, matematika, magyar), 9. évfolyamtól 4 éves érettségire felkészítő képzés közismereti és szakmai tantárgyakkal (gazdasági és jogi alapismeretek, pénzügyi alapismeretek, számviteli alapismeretek, statisztika, stb.) Az érettségi vizsga után a szakképzési szakaszban szerezhetnek szakképesítést.

Angol nyelvből legalább középfokú nyelvvizsga szintjére készítjük fel a tanulókat.

Második idegen nyelv: német

Az érettségi vizsga részei: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, angol nyelv, közgazdaság ismeretek szakmai érettségi.

A szakmai érettségi Pályázati- támogatási asszisztens OKJ-s szakmát ad.

Az érettségi utáni szakmai képzésben 1 év alatt Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) OKJ-s szakma szerezhető meg, amely a felsőfokú felvételi eljárásban jelentős pluszpontot ad.

Felsőfokú továbbtanulás: elsősorban gazdasági főiskolákon, közgazdaság tudományi egyetemen, de érdeklődéstől függően egyéb felsőoktatási intézményben.

 

Német két tanítási nyelvű turisztika szakgimnázium

Vendéglátás turisztika szakmacsoport, Turisztika ágazat

A képzés időtartama: 1+ 4+ 1 év Az első évben heti 18 német óra, személyiségfejlesztés, magyar, matematika, informatika, testnevelés. Az alapozó szakasz 4 évében szakmai tantárgyakat már német nyelven tanulnak (pl.: vendéglátó ismeretek, marketing gyakorlat).

Második idegen nyelv: angol

A képzés során a tanulók nyáron összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt utazási irodákban, szállodákban, rendezvényszervező cégeknél.

A kétnyelvű érettségi vizsga részei magyar nyelven: magyar nyelv és irodalom, történelem, matematika, német nyelven: német célnyelv, német célnyelvi civilizáció és turisztika ismeretek szakmai érettségi német nyelven. A két tanítási nyelvű érettségi bizonyítvány a megfelelő feltételek megléte esetén felsőfokú nyelvvizsga bizonyítványt is adhat.

A szakmai érettségi vizsga Szállodai recepciós OKJ-s szakmát ad.

Szakmai képzés: Az érettségi utáni szakmai képzésben 1 év alatt Turisztikai szervező, értékesítő OKJ-s szakma szerezhető meg, amely a felsőfokú felvételi eljárásban jelentős pluszpontot ad.

Felsőfokú továbbtanulás lehetősége: elsősorban gazdasági főiskolákon, közgazdaság tudományi egyetemen, de érdeklődéstől függően egyéb felsőoktatási intézményben.

 


 

 

Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Szakgimnáziuma

 

 

Cím                                                  3525 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 7.          

Telefonszám                                  (+36 46) 505290, (+36 70) 6425629

Fax                                                  (+36 46) 505-290

E-mail                                             blathy@upcmail.hu

Honlap                                            www.blathy.hu

Tagintézmény-vezető neve        Velenyák János

Pályaválasztási felelős neve      Bachmann Károly

E-mail címe                                    bk.bovsz@gmail.com

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Korunkban az elektronika, az informatika, az automatizálás elválaszthatatlan a tudománytól, a gazdaságtól, a közlekedéstől, a mindennapi életünktől.Napjainkban a gazdaság egyre több informatikai és villamos szakembert igényel.

Iskolánk várja mindazok jelentkezését, akik érdeklődnek a nálunk folyó képzés iránt, akiket érdekelnek a műszaki pályák, akik egy jól felszerelt, és jó eredményekkel rendelkező szakgimnáziumban szeretnének továbbtanulni.

Az iskolában folyó munka lehetővé teszi a közismereti tantárgyak igényes elsajátítását, szakmai érettségi vizsga megszerzését, széles alapú szakmai előkészítést és speciális szakmai tudás megszerzését.

Tanórán kívüli lehetőségek:Csacsiavató, Bláthy-napok, tanulmányi kirándulások, külföldi szakmai gyakorlatok, kulturális rendezvények, témahetek teszik színesebbé a diákéletet.A diáksport-klub lehetőséget nyújt hétvégi túrákra, kirándulásokra és a délutáni sportolásra futball, kézi- és kosárlabda, atlétika, duatlon és floorball sportágakban.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 30. 9:00 óra

2016. december 7. 9:00 óra


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0051

XI. Villamosipar és elektronika

 51 523 01 PLC programozó

Erősáramú elektrotechnikus
54 522 01

4+1

56

0061

XIII. Informatika

 52 481 02 Irodai informatikus

Informatikai rendszerüzemeltető
54 481 06

4+1

56

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama

 

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   villamosipari szakmák esetén a felvétel feltétele az egészségügyi követelményeknek való megfelelés

Integrált felkészítés:                        beszédfogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók oktatását vállalja intézményünk.

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján.

Helyi felvételi eljárás:                     az iskolába történő felvétel elbírálása az általános iskolai osztályzatok (magyar, történelem, idegen nyelv, matematika, fizika, informatika) és a központi írásbeli felvételin magyar nyelv és matematika tantárgyakból elért eredmények alapján történik.

Felvételi rangsor kialakítása:        a felvétel elbírálásakorfele-fele arányban számítjuk be a központi írásbeli eredményét és az általános iskolai tanulmányi eredményeket.

Szóbeli maghallgatás időpontja:  -

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Villamosipar és elektronika ágazati képzés

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk erre a képzésre, akik érdeklődnek az elektrotechnika, az elektronika és a számítástechnika ipari célú alkalmazása iránt, akik szeretnék elsajátítani a villamos áramkörök szerelését, mérését, a villamos berendezések irányítását.

Jellemző munkatevékenységek:

      elektronikai áramkörök szerelése, mérése,

      számítógépek ipari célú alkalmazása,

      villamos gépek, épületek, egyéb villamos berendezések szerelése, mérése

      automatikai berendezések szerelése, PLC-k programozása,

      villamos energiagazdálkodás.

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely egyúttal PLC programozó szakmai képesítést is nyújt. A szakmai érettségi megszerzése után 1 év alatt szerezhető erősáramú elektrotechnikusi végzettség.

 

Informatika ágazati képzés

Erre a szakra várjuk azok jelentkezését, akik érdeklődnek az informatika iránt, akik szeretnék elsajátítani a számítógépek és a számítógép hálózatok kezelését, programozását. A képzés elméleti jellege miatt lányoknak is javasoljuk az informatikai képzések megszerzését.

Jellemző munkatevékenységek:

      operációs rendszerek, felhasználói programok kezelése,

      alkalmazói és webes programozási feladatok megoldása,

      adatbázis-kezelés,

      hálózati eszközök, hálózati operációs rendszerek telepítése és konfigurálása,

      informatikai biztonsági eszközök telepítése és konfigurálása.

A képzés érettségi vizsgával zárul, mely egyúttal irodai informatikus szakmai képesítést is nyújt. A szakmai érettségi megszerzése után 1 év alatt szerezhető informatikai rendszerüzemeltető technikusi szakképesítés.

 

Különleges területként jelenik meg iskolánkban a katonai alapismeretek oktatása

Célja a rendészeti, illetve katonai pályákra irányítás.Akik ezt választják, a 11. évfolyamtól katonai elméleti és gyakorlati (tereptan, lövészet, alaki gyakorlatok) ismereteket sajátíthatnak el.

 


 

 

Miskolci SZC Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma

 

 

Cím:                                                 3533 Miskolc, Téglagyár u. 2.

Telefonszám:                                 (+36 46)532 358

Fax:                                                 (+36 46) 532355

E-mail:                                            dvszi@dvszi.sulinet.hu

Honlap:                                           www.dvszi.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető neve:       Szabó Tibor

Pályaválasztási felelős neve:     Szemeréné Kiss Györgyi

E-mail címe:                                   dvszi@dvszi.sulinet.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

A Miskolci Szakképzési Centrum Diósgyőr-Vasgyári Szakképző Iskolája és Kollégiuma Miskolcon, a Diósgyőr-Vasgyári városrészben található, a Téglagyár út 1-2 szám alatt. Iskola és kollégium egymás mellett helyezkedik el, ez utóbbi elhelyezést biztosít a városunktól messzebb lakó tanulók számára is.

Jelenleg 4 évfolyamos szakgimnáziumi, 3 évfolyamos szakközépiskolai és 2 évfolyamos HÍD programos képzéssel működünk. A szakgimnáziumban gépészeti ágazaton folyik a képzés. Szakközépiskolai osztályainkban a tanulók asztalos, hegesztő, járműfényező, karosszéria lakatos, ipari gépész, gépi forgácsoló, szerszámkészítő illetve épület és szerkezetlakatos szakmákat tanulnak. Ez utóbbira 1 évfolyamos CNC szakképesítés-ráépülést választhatnak diákjaink.

Ezen kívül felnőttoktatás is folyik intézményünkben hegesztő, gépi forgácsoló és járműfényező szakmákban. Szakgimnáziumi tanulóink érettségi utánegy év alatt gépgyártás technológiai technikus szakképesítést is szerezhetnek.

HÍD programos osztályainkban jelenleg számítógépes adatrögzítő (irodai asszisztens), faipari gépkezelő (asztalos) és bevont elektródás kézi ívhegesztő részszakképesítéseket szerezhetnek.

Intézményünk tanműhellyel is rendelkezik, ahol szakgimnáziumi és kilencedikes szakközépiskolai tanulóink ismerkednek a választott szakma rejtelmeivel. Jól felszerelt CNC laborunk is van, ahol EMCO tanulógépek és NCT vezérlésű eszterga és marógépek állnak a diákok rendelkezésére.

Jó kapcsolatot tartunk fenn azokkal a cégekkel, ahol felsőbb évfolyamos szakközépiskolai tanulóink szakmai gyakorlatot teljesítenek. Ezeknél a cégeknél (ZIP Technik Kft, Megépszer Kft, TS-Hungária Kft, MVK Zrt, Inter Kft, Bosch Hungary Kft, ÉMKK Zrt, PM-Energo Kft, Homoki Járműszolgáltató és Kereskedelmi Kft, Nagy-Bükk Bt, Zámbó és Társa Bt) a tanulók tanulmányi eredményüktől függően ösztöndíjban is részesülnek.

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 22.

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0111

IX. Gépészet

31 521 10 Gyártósori gépész

Gépgyártástechnológiai technikus
54 521 03*

4+1

28

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama

 

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   -

Integrált felkészítés:                        tagintézményünk vállalja a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált nevelését-oktatását is (SNI, BTM). Általános felvételi eljárás:            20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     -

Felvételi rangsor kialakítása:        általános iskolai tanulmányi eredmény alapján. A felvételnél 7. év végi és 8. osztályos félévi magyar irodalom, matematika, technika vagy informatika és idegen nyelv osztályzatokat vesszük figyelembe. Szóbeli meghallgatás időpontja:    -

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Szakgimnázium – gépészeti ágazat

A nyolcadik osztályos tanulmányok befejezése után szerencsés helyzetben vannak azok a diákok, akik ezt a képzési területet választják. Egyszerre szereznek négyévi tanulmányaik során általános érettségihez szükséges ismereteket és gépészeti szakmai ismerteket. Széles körben tanulmányozzák a gépészetben alkalmazott anyagokat, azok tulajdonságait és a tulajdonságok javításának lehetőségeit. Megismerkednek azokkal a technológiákkal, amik megváltoztatják a munkadarabok alakját, méretét, felületminőségét, sőt, a szerelési folyamatokat is nyomon követik. Nemcsak komoly ismereteket szereznek a gépi forgácsolás, szerelés területén, hanem a gyakorlatába is bepillantást nyernek. Működtetik az eszterga-, maró,- köszörű gépeket, ívhegesztést, lánghegesztést is gyakorolnak. Betekintenek a szerkezetek működésébe, működtetésébe. Megismerik a mechanikai törvényszerűségeket, a méretezés, a tervezés rejtelmeit. A műszaki ábrázolás kézi módszereinek – műszaki rajzok készítése - alapjait is elsajátítják, illetve tanulnak rajzolni számítógépes program (AUTO-CAD) segítségével is.

Az érettségi bizonyítvány megszerzése után folytathatják a tanulmányaikat a 13. tanévben gépgyártás technológiai technikus szakon, illetve CNC gépkezelő képzésre is jelentkezhetnek. Végzett tanulóink gépészeti szakterületen munkát vállalhatnak, illetve felsőfokú intézményekben képezhetik tovább magukat.

 

 

 

Szakközépiskolai osztályok

9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő (év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0101

Gépi forgácsoló*

3452103

3

24

0102

Hegesztő*

3452106

3

48

0103

Karosszérialakatos

3452506

3

24

0104

Asztalos*

3454302

3

24

0105

Ipari gépész

3452104

3

24

0108

Épület- és szerkezetlakatos*

3458203

3

24

0107

Járműfényező

3452503

3

24

0106

Szerszámkészítő

3452110

3

24

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés:                        Tagintézményünk vállalja a különleges bánásmódot igénylő tanulók integrált nevelését-oktatását is (SNI, BTM) Általános felvételi eljárás:            20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     tanulmányi eredmény alapján

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

34 521 03 Gépi forgácsoló

A gépi forgácsoló feladata fémből, színesfémből és nemfémes anyagokból különféle (tengely, tárcsa, szekrényes és egyéb) geometriai kialakítású, többnyire gépiparban gyártott termékek alkatrészeinek részegységeinek forgácsoló gépeken történő elkészítése (gyártása) adott műszaki rajz, műhelyrajz alapján.Tevékenységét nagyfokú önállóság jellemzi, munkáját folyamatos irányítás nélkül szervezi, végzi és ellenőrzi.

A szakképesítéssel rendelkező képes: méréseket, vizsgálatokat végezni, alkatrészt gyártani, alakítani, javítani. Esztergálási, marási, fúrási, köszörülési, finomfelületi megmunkálásokat végezni. Vezérelt gépeken forgácsolási munkákat végezni, gyalulni, vésni, szerszámot élezni. Betartja és betartatja a munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírásokat. Vállalkozási adminisztráció végzésére és minőségbiztosítási dokumentáció elkészítésére is képes. Képesítést kap a modern, számjegyvezérlésű /CNC/ gépek használatáról, programozásáról, számítógépes üzemeltetéséről. Ismereteket szerez az alkatrészgyártás tervezéséről, főbb módszereiről.

A gépi forgácsoló szakmára ráépülő CNC gépkezelő szakképesítés +1 év alatt megszerezhető.

A gépi forgácsoló szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik, ezért nagyon keresettek az ezzel a szakmával rendelkező szakemberek.

 

34 521 06 Hegesztő

Napjainkban a fémek felhasználása sokoldalú, így összeállításuk minden napos igény. A szerelés sokféle módja közül egyre inkább előtérbe kerül a hegesztés, ezeket a kötésformákat ma már a gyakorlati élet minden területén megtaláljuk. Igen elterjedt és jól bevált módszer a törött, kopott gépalkatrészek hegesztéssel történő javítására, feltöltésére is. Tehát a hegesztés egy fontos gyártási technológia, ahol az eljárások száma igen nagy. A hegesztés egy olyan komplex feladat, mely megvalósításához több irányú alapismeret megszerzése szükséges. Az alapismeretek elsajátítása után, a hegesztő szakmához elengedhetetlen rajzi-, anyag-, és mérési ismereteket tanulhatja meg az, aki ezt a szakmát választja. A sokféle hegesztő eljárások közül, a leggyakoribbak részletes megismerésére nyílik mód a képzés során. A tanuló megtanulhatja a hegesztéshez szükséges alapanyagokat, gázokat, hegesztő berendezéseket és a munkavédelmi előírásokat. Az iskolai elméleti képzést a külső munkahelyeken biztosított gyakorlati képzés teszi teljessé. A szakma gyakorlását az egész világban egységes jelölési rendszer segíti, melynek elsajátítása lehetőséget nyújt arra is, hogy bárhol a világban ezzel a szakmával el lehessen helyezkedni.

A hegesztő szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik.

 

34 525 06 Karosszérialakatos

A mai világunkban a közlekedés egyre nagyobb teret kap, ezzel együtt a jármű parkunk egyre növekszik. A közlekedési szakmákon belül talán a karosszérialakatos a leglátványosabb és legsokoldalúbb munkát végzi.A karosszérialakatos a gépjármű technikai iparág egyik kiemelkedően fontos szakmája. A gépjárművek karosszéria elemeinek-, vázszerkezeteinek javításával, cseréjével foglalkozik. Javítja, ellenőrzi a gépjárművek biztonsági berendezéseit, az utastérben lévő ülések, biztonsági övek rögzítését. Ő végzi a jármű ajtók-, ablakok zárszerkezeteinek beállítását is.

Egy leendő karosszérialakatos tanulónak az alábbi készségekkel kell rendelkeznie: önálló munkavégzés, önálló döntéshozatal, szépérzék, kézügyesség.

Ajánljuk a képzést azoknak, akik szeretnének az autóiparban elhelyezkedni, látnak magukban elhivatottságot a fémek megmunkálásához, szeretnek újraalkotni vagy új dolgokat előállítani.

 

34 543  02 Asztalos

Iskolánkban az asztalos képzés sok évtizedes múltra tekint vissza. A mai korban ez a szakma, mesterség, művészet egyesíti a több száz éves szakmai tapasztalatot a XXI. század technológiájával.

Az asztalos tanulók a három év alatt elsajátítják a szakmai elméleti ismereteket és gyakorlati tapasztalatra is szert tesznek.

A képzés 8 szakmai modulba szerveződik, mely során megismerkednek a szakma egyedülálló alapanyagával, a fával és megmunkálási lehetőségeivel. A mai asztalosok már gépekkel dolgoznak, fontos ezek szakszerű, balesetmentes használatának ismerete. A beépített faanyag tartósságát és esztétikáját a felületkezelésnek köszönheti, ezekkel a technikákkal is megismerkednek tanulóink. A gazdaság igényeinek megfelelően a képzés része a munkajogi és vállalkozói ismeretek is.

 

34 521 04 Ipari gépész

A fémipari szakmák közül a legszélesebb körű ismereteket az ipari gépész (régi nevén gépszerelő) szakma igényli. Az ipari gépész feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységgel összefüggésben alkatrész felújítási, szerelési feladatokat, beüzemelési és adminisztrációs tevékenységeket végez. Annak, aki ipari gépész szeretne lenni, jó áttekintő, rendszerező és absztrakt gondolkodásra való képességre és természetesen a fémek szeretetére van szüksége. Itt a kézi megmunkálás és a legkorszerűbb gépi technológiák segítségével számtalan látványos dolog készíthető.

Az ipari gépész szakma ösztöndíjas, a hiányszakmák közé tartozik.

 

34 521 10 Szerszámkészítő

Ez egy kvalifikált szakma. A szerszámkészítő szerszám- és készülékelemeket készít, azokat összeszereli, illetve a kész szerszámokat, készülékeket beüzemeli, karbantartja, javítja. Gyakran használ fémet, műanyagot és egyéb anyagokat annak érdekében, hogy például forgácsoló-, sajtoló-, alakító- és megmunkáló-gépekhez tudjon szerszámbefogó, vezető- és tartókészülékeket illeszteni, de megrendelői elvárás alapján készít különleges kéziszerszámokat, mérőeszközöket, meleg- és hidegalakító, sorjázó-, kalibráló- szerszámokat is, illetve végzi azok vizsgálatát és felújítását. Napjainkban ezeket a műveleteket egyre gyakrabban számítógép által vezérelt CNC gépekkel végzik el, így az ezt támogató tudást és szakmai tapasztalatot igen nagyra tartja a szakma.

A hazai felmérések szerint az autóipar itthoni gyáraiban dolgoznak legtöbben a szerszámkészítők közül. Ennek oka, hogy az automatizált gépsorok mellett szükség van a szerszámkészítők szaktudására, amely akár az összeszerelő gépek meghibásodásának elhárítását, akár új igényt kielégítendő, újabb gépek elkészítését teszi lehetővé.

A szerszámkészítő szakma országos viszonylatban a keresettebb szakmák közé tartozik, így a szakma elsajátításával lehetősége nyílik a szakembernek állást találni a munkaerő-piacon.

 

34 525 03 Járműfényező

A járműfényező szakember feladata a gépjárművek karosszériáinak javító és felújító jellegű felületkezelése, fényezése. Tevékenységét kézi és gépi fényezési technológiák alkalmazásával önállóan a járműkarosszéria felületkezelési előírásai szerint végzi. Tevékenységével a fényezési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában. Ez a munka mindenképpen olyan embernek való, aki szereti a járműveket és fontos számára, hogy azok szépek is legyenek. A munka nagyfokú koncentrációt és precizitást igényel, hiszen ha tökéletes eredményt szeretnénk, nem hibázhatunk a fényezés során.

A szakképesítéssel rendelkező képes: gépjármű karosszériák teljes körű fényezését, javítófényezését, díszítő fényezését végezni. Előkészíti a fém, fa, műanyag felületeket fényezésre. Technológiától függően képes festék és lakk előkészítését, színkeverést elvégezni, festés, fényezés, díszítőfényezés műveleteit elkészíteni. Polírozási műveleteket is végez. Munkaterület, eszközök és szerszámok karbantartásával, tisztán tartásával összefüggő tevékenységeket végez. Működteti a munkavégzéshez szükséges gépeket, berendezéseket, mérőeszközöket, betartja a biztonsági előírásokat.

A szakképesítéssel leggyakrabban betölthető foglalkozások, munkakörök: autófényező, dukkózó, felületlakkozó, fémfestő, fémmázoló, fémsavazó, fémszerkezet mázoló, fényező, fényező és mázoló, galvánfestő, korrózióvédelmi festő, lakkozó, fémnikkelező, polírozó, zománcoz, szobafestő-mázoló, faipari felületkezelő.

Ezzel a szakmával nem nehéz munkát találni, mivel az emberek mindennapi életének szerves része az autó, ma már egyre több fut belőlük; a gyártás folyamatos. A gyártási folyamat része a fényezés is, ezért a nagy autógyárakban keresettek a járműfényező szakemberek.

 

34 582 03 Épület- és szerkezetlakatos

A szerkezetlakatos szakember műszaki rajzok és leírások alapján könnyű- és nehézfémszerkezetek műhelyszintű előgyártását, helyszíni összeállítását végzi. Csarnok- és épületszerkezetek, tartályok, kazánok szerkezeti elemeit készíti, illetve ezeket szereli, javítja. A szerkezeti elemek egymáshoz építését, kötését hegesztéssel, csavarkötéssel, szegecseléssel készíti, képzése során hegesztési ismeretekre is szert tesz.

 

A három év elvégzése után a szakközépiskolai tanulók szakmai vizsgát tesznek és lehetőségük nyílik arra, hogy két év alatt megszerezzék az érettségi bizonyítványt is, mely új lehetőségeket nyit a tanulni vágyók számára.

 


 

 

Miskolci SZC Fazola Henrik Szakképző Iskolája

http://www.fazolaszki.hu/l55.png

 

Cím                                                  3534 Miskolc, Gagarin utca 54.

Telefonszám                                  (+36 46) 530 342

Fax                                                  (+36 46) 530 433

E-mail                                             igazg@fazolaszki.hu

Honlap                                            www.fazolaszki.hu

Tagintézmény-vezető neve        Mokrai Attila

Pályaválasztási felelős neve      Petendi György

E-mail címe                                    igazg@eotvos-miskolc.sulinet.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Iskolánk két nagy múltú középiskola, a Miskolci Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és a Miskolci Gábor Áron Művészeti Szakközépiskola összevonásával alakult 2014-ben. Tanműhelyeink kb. 3000 m2-en helyezkednek el, melyek a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a legmodernebb felszereltséggel rendelkeznek. Tantermeink, laborjaink nagy része interaktív táblával felszerelt, előadótermeink, tanműhelyeink alkalmasak nagyobb szakmai bemutatók lebonyolítására is. Duális szakképzés keretében a sikeres szintvizsga után tanulószerződés kötési lehetőség. Oktatott idegen nyelvek: német, angol.

Iskolánkba felvételt nyerhetnek az integráltan oktatható SNI-s, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek is, akikkel felkészült fejlesztő-pedagógusok, gyógypedagógus és pszichológus foglalkozik.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 22-23.

 


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítésmegnevezése és OKJ száma

Képzési idő

(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0301

VIII. Épületgépészet

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

Épületgépész technikus
54 582 01*

4+1

28

0302

XVIII. Faipar

32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép kezelője;
52 543 01 Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező

Faipari technikus
54 543 01

4+1

28

0303

XXIII. Környezetvé-delem

31 851 02 Hulladékfelvásárló és -gazdálkodó

Környezetvédelmi technikus
54 850 01

4+1

28

0304

XV. Vegyész

34 524 01 Gyógyszerkészít-mény-gyártó;
34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő

Vegyész technikus
54 524 03*

4+1

28

0305

V. Képző- és iparművészet

51 345 02
Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

Grafikus
54 211 04

4+1

28

0305

V. Képző- és iparművészet

51 345 02
Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

Ötvös
54 211 06

4+1

14

0305

V. Képző- és iparművészet

51 345 02
Képző- és iparművészeti program- és projektszervező

Kerámiaműves
54 211 05

4+1

14

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama


 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                        egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés:                            SNIegyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Általános felvételi eljárás:                  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                          kizárólag tanulmányi eredmény alapján

Felvételi rangsor kialakítása:             7. évfolyam év végi, és a 8. évfolyam félévi bizonyítványa, illetve értesítője alapján történik(Magyar nyelv és irodalom, Matematika,        Történelem, Fizika, Idegen nyelvtantárgyakból kapott érdemjegy közvetlenül pontszámra váltódik. Így a maximálisan elérhető pontszám: 2x5x5, azaz 50 pont.)

Képesség- és készségfelmérés időpontjaa Képző- és iparművészéti szakirányon:

                                                                2017. február 22-23.

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

OKJ 54 582 01 Épületgépész technikus: Épített létesítmények épületgépészeti ellátó és komfort rendszereinek komplex szemléletű telepítés-előkészítése, telepítése, beüzemelése

OKJ 54 543 01 Faipari technikus: A faipari technikus a fűrésztelepeken, az alapanyaggyártó üzemekben a késztermékek előállításhoz szükséges alapanyagok gyártását szervezi. A megrendelő igényei alapján bútoripari termékek gyártási, szervezési, értékesítési feladatát végzi. Az épületekhez szükséges beépített bútorok, ajtók, ablakok, lépcsők, parketta és egyéb épületasztalos ipari termékek gyártási, szervezési feladatával foglalkozik. A gyártási folyamatok tervezését önállóan, vagy mérnöki irányítással, műszaki pontossággal végzi. A termelésszervezésnél megfelelő irányítási és szervező készségét alkalmazza.

OKJ 54 850 01 Környezetvédelmi technikus: Önállóan vagy mérnöki irányítással mérőműszerek segítségével megállapítja a környezetszennyező anyagok és egyéb egészségkárosító tényezők nagyságát, koncentrációját, a kiértékelt eredmények alapján meghatározza a tennivalókat. Környezetvédelmi nyilvántartásokat kezel, adatszolgáltatást végez.

OKJ 54 524 03 Vegyész technikus: A Vegyész technikus önállóan vagy mérnöki irányítással részt vesz nagyüzemi vegyi folyamatok végrehajtásában, ellenőrzésében, részleges vagy teljes irányításában, készülékek, berendezések üzemeltetésében. Vegyipari vizsgálati laboratóriumban fizikai vizsgálatokat, valamint klasszikus analitikai és műszeres elemzéseket végez. Kisebb alsó- vagy középvezetői beosztásában gondoskodik a irányítási körébe tartozó munkatársak munkájának megszervezéséről és a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséről.

OKJ 54 211 02 Grafikus: A grafikus tervezőstúdiókban, reklámügynökségeknél, könyv– és lapkiadóknál vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tevékenységét. Munkája során vezetőtervező mellett a grafikai tervezési folyamatban különböző szakirányú tevékenységeket és kisebb önálló tervezési munkát végez.

OKJ 54 211 06 Ötvös: Az ötvös olyan fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, valamint fémtechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg az ötvösség különböző területein adódó szakmai és szakesztétikai feladatokat.

OKJ 54 211 05 Kerámiaműves:  A kerámiaműves alkotócsoportban, kisebb üzemekben, porcelángyárakban vagy saját vállalkozásban végzi szakmai tárgyalkotó tevékenységét. A kerámiaműves olyan, fejlett formakultúrával, rajzi és plasztikai ismeretekkel, technikai tudással rendelkező szakember, aki szakmai igényességgel valósítja meg a kerámia–porcelángyártás különböző területein adódó feladatait.

 

 

Szakközépiskolai osztályok

9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő (év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0310

Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő

3458209

3

24

0311

Víz-, csatorna- és közmű- rendszerszerelő *

3458212

3

12

0312

Kőműves *

3458214

3

24

0313

Festő, mázoló, tapétázó

3458204

3

12

0314

Ács *

3458201

3

12

0315

Kőfaragó, műköves és épületszobrász

3458207

3

12

0316

Vegyipari rendszerkezelő

3452402

3

24

0317

Asztalos *

3454302

3

24

0318

Műanyagfeldolgozó

3452109

3

24

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés:                        SNIegyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     kizárólag tanulmányi eredmény alapján

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

OKJ 34 582 09 Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő:Központifűtési rendszert, gázellátórendszert épít, karbantart. Hőtermelő-berendezést, gázberendezést beszerel.

OKJ 34 582 12 Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő:Tervek alapján különböző csőanyagokból víz, tűzivíz, csatorna, közmű és technológiai hálózatokat épít ki. Egyedi és központi berendezési tárgyakat, használati melegvíz termelőket, hőcserélőket, csapolókat és szerelvényeket szerel fel, épít be. Nyomáspróbát végez és feltölti, nyomás alá helyezi a rendszereket. Tervek szerint elő- beszabályozza a hálózatokat, szerelvényeket, közreműködik a hidraulikai beszabályozásokban.  Meglévő hálózatokat. rendszereket felülvizsgálja, feltárja a hibáit és megjavítja. Közműhálózatot épít ki, azokra rákötéseket készít, fogyasztásmérőket épít be.

OKJ 34 582 14  Kőműves: A kőműves feladata az épületek és épületrészek létesítése, javítása, karbantartása, felújítása és bontása.

OKJ 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó:Festő, mázoló, tapétázó feladata a szakszerű felületdiagnosztika, felület előkészítése – előkezelése, festés, mázolás, díszítés, tapétázás, vékonyvakolat felhordása, felújítási munkák végzése. Tevékenységét a kézi és gépi festési technológiák alkalmazásával önállóan, a biztonsági előírásai szerint végzi. Tevékenységével a festési folyamat alkalmazásán keresztül részt vesz a technológiai folyamatok, a minőség és a munkabiztonság betartásában.

OKJ 34 58 Ács: Az építőiparban előforduló famunkálatokat végez, fedélszerkezeteket, zsaluzatokat, állványokat készít, bont, átalakít és karbantart, illetve beépíti az előregyártott faszerkezeteket. A helyszíni monolit beton és vasbetonszerkezetek zsaluzása, a zsaluzatokhoz, zsaluzati rendszerekhez tartozó állványzatok szerelése, a beton bedolgozása és a homlokzati fémállványok szerelése.

OKJ 34 582 07 Kőfaragó, műköves, épületszobrász: Az épületek külső és belső tereinek természetes és műkőből, valamint gipszből történő felépítését, burkolását, díszítését végzi. Parkok, terek, kertek és udvarok díszítőelemeit megtervezési, kivitelezi és elhelyezi.

OKJ 34 524 02 Vegyipari rendszerkezelő:A Vegyipari rendszerkezelő önállóan vagy munkahelyi vezető irányítása mellett végzi a vegyipari gyártási folyamatok végrehajtását, készülékek, berendezések üzemeltetését. A korszerű ipari mérő- és ellenőrző rendszerek segítségével kapott információk alapján a technológiai utasítás szerint beavatkozik a gyártási folyamatba. Egyszerűbb gépkarbantartó, javító munkákat végez. Ellenőrzi az általa gyártott termékek minőségét, kémiai összetételét üzemanalitikai eszközökkel.

OKJ 34 543 02Asztalos:Az asztalos fő feladatköre a faipari termékek készítése, szerelése, karbantartása, javítása és felújítása. Különböző rendeltetésű és szerkezetű bútorok, nyílászárók és belsőépítészeti munkák elkészítését végzi. Tevékenységi köre a termék előállításához szükséges eszközök és anyagok beszerzésén át a gyártási műveletek, kapcsolódó adminisztrációk, valamint a befejező feladatok elvégzéséig terjed.

OKJ 34 521 09 Műanyagfeldolgozó:Hőre lágyuló és hőre keményedő polimereket (adalék, töltő-, és segédanyagokat) feldolgozó gépek és segédberendezések beállítása, üzemeltetése, karbantartása, valamint ezekkel történő kész vagy félkész termékek gyártása.

 

 

 

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjrajogosító 2017/2018-as tanévben induló hiány-szakképesítések: Víz-, csatorna- és közmű-rendszerszerelő,Kőműves, Ács, Asztalos.

 

Szakiskolát végzettek középiskolájaSzakmai bizonyítvány megszerzése után lehetőség van iskolánkban 2 éves érettségire felkészítő nappali képzésre

 


 

 

Miskolci SZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma

mszc_ferenczi

Cím                                                  3529 Miskolc, Szigethy Mihály utca 8.

Telefonszám                                  (+36 46) 555 376

Fax                                                  (+36 46) 507 980

E-mail                                             mail@ferenczi.hu

Honlap                                            www.ferenczi.hu

Tagintézmény-vezető neve        Zsúdel Antónia Orsolya

Pályaválasztási felelős neve      Gálné Pataki Zsuzsanna Gabriella

E-mail címe                                    mail@ferenczi.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

 

A MSZC Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakgimnáziuma az ország legnagyobb egészségügyi oktatási intézménye, szakmastruktúrájának alakításával mindig az igényeknek megfelelő szakembereket képezte és képzi a város és a megye egészségügyi és szociális intézményei számára. Az intézmény valamennyi tanára jól felkészült, innovatív, fejlődésre képes. A magas színvonalú oktató-nevelő munkát mutatják a következő eredmények: 2002. Közoktatás Minőségéért Díj Kiválóság Kategóriájának Bronz Fokozata, 2007. Miskolc Város Nívódíja, 2016. Magyar Ápolók Napján az iskolai szakmai munkáért Miniszteri Elismerő Oklevél.

Iskolánk tantestülete a magas szintű ismeretközvetítés mellett kiemelten fontosnak tartja tanulóinknál az értelem és érzelem egyensúlyát, az „én harmóniáját”. A hagyományokra visszatekintő programok teszik a diákéveket felejthetetlenné. Az itt töltött évekre szinte kivétel nélkül mindenki nosztalgiával emlékszik vissza, egy valamiben megegyeznek a vélemények: a Ferencziben tanulni jó!

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 22-23.


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0175

I. Egészségügy

52 720 01
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Gyakorló ápoló
54 723 02*

4+1

28

0175

I. Egészségügy

53 720 01
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Gyakorló ápoló
54 723 02*

4+1

28

0175

I. Egészségügy

54 720 01
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
54 723 03

4+1

28

0175

I. Egészségügy

55 720 01
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Gyógymasszőr
54 726 04

4+1

28

0175

I. Egészségügy

56 720 01
Általános ápolási és egészségügyi asszisztens

Fizioterápiás asszisztens
54 725 03

4+1

28

0155

III. Szociális

31 761 01
Gyermek- és ifjúsági felügyelő;
52 761 01 Családsegítő asszisztens

Kisgyermekgondozó,
-nevelő
54 761 02

4+1

28

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A képzési időnél a +1 év az érettségi vizsgát követő szakképzés időtartama

 

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság

Integrált felkészítés:                        egyéb pszichés zavarokkal küzdő tanulók

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     központi írásbeli felvételi vizsga, tanulmányi eredmény, szóbeli elbeszélgetés

Felvételi rangsor kialakítása:        központi írásbeli, hozott pontok, szóbeli

Szóbeli maghallgatás időpontja:  2017. február 24. 12.00 óra

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Egészségügyi ágazat

 

Érettségi után megszerezhető szakképesítés

Szakképesítés rövid bemutatása

Gyakorló ápoló

A gyakorló ápoló munkáját az egészségügyi ellátórendszer egyes területein az ellátó team tagjaként végzi.

A gyakorló ápoló korszerű elméleti tudással és gyakorlati tapasztalattal rendelkezik, kompetencia szintjének megfelelően, felelősen vesz részt az egészségügyi ellátás megelőző-, gyógyító-, gondozó- és rehabilitációs folyamataiban.

Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló

A Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló képes munkáját irányítás mellett, de önállóan, az egészségügyi team tagjaként végezni,  az egészségügyi és szociális ellátás valamennyi szintjén. Részt vesz a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban kompetencia szintjüknek megfelelően. Korszerű szemlélettel és gyermekszeretettel vesz részt a beteg gyermekek ápolásában, gondozásában.

Gyógymasszőr

A gyógymasszőr egészségügyi intézményekben a szakorvos utasítására és felügyelete mellett, diagnózis alapján, gyógymasszázst, betegségspecifikusgyógymasszázst, nyirokmasszázst, passzív kimozgatást és reflexzóna masszázs. Csapatban dolgozva támogatja az orvos munkáját, együttműködik a gyógytornásszal, fizikoterápiás szakasszisztenssel a betegek (páciensek) gyógyulása, rehabilitációja és pihenése érdekében. Fürdőkben, wellness részlegeken fizikai közérzetjavító, frissítő masszázst nyújt, hidro– és balneoterápiás kezeléseket végez.

Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens

A gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens olyan laboratóriumban dolgozik, ahol emberekből származó különféle vizsgálati anyagokból megfelelő módszerekkel vizsgálatokat végeznek. Végezhető tevékenységei: adminisztráció, vérvétel, minták előkészítése, néhány mérésfajta elvégzése. Munkáját felügyelet mellett végzi, ügyeleti szolgálatot nem lát el.

Radiográfiai asszisztens

A radiográfiai asszisztens a képi diagnosztika területén tevékenykedik, csapat tagjaként, szakorvos vagy diplomás radiográfus irányításával.

Kompetenciájának megfelelően önállóan vesz részt a betegek diagnosztikus ellátásában.

Önállóan végez röntgenfelvételeket, mammográfiás felvételeket, denzitometriás vizsgálatokat, asszisztensi feladatokat lát el mammográfiás és ultrahangos vizsgálatoknál.

Elősegíti a képi diagnosztikai vizsgálatok, beavatkozások optimális feltételeit, a napi szakmai tevékenységet megszervezi, betegirányítási és – tájékoztatási feladatokat lát el.

Gyógyszertári asszisztens

A gyógyszertári asszisztens a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban. Segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszertárakban, gyógyszerkészítő laboratóriumokban, gyógyszerraktárakban, gyógyszer–kereskedelemben, valamint a kapcsolódó intézetekben. Tevékenységét végezheti a gyógynövény–forgalmazás területein is.

A gyógyszertári asszisztens gyógyszertechnológiai, ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez.

Gyakorló szövettani asszisztens

A gyakorló szövettani asszisztens az egészségügyi intézmények és különböző kutatóhelyek, gyógyszergyárak szövettani laboratóriumaiban önállóan dolgozik, orvosdiagnosztikai laboratóriumi analitikus, –immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens, szövettani szakasszisztens és gyakorló szövettani asszisztens irányítása mellett. Feladata a különféle szövetminták technikai előkészítése az orvosi mikroszkópos diagnosztikára.  Laboratóriumi alapműveleteket végez, speciális eszközöket, automata berendezéseket működtet, használ. Felhasználói szinten számítógépet kezel, archiválási feladatokat lát el. Munkája során különböző minőségbiztosítási módszereket követ.

 

Szociális ágazat

 

Kisgyermekgondozó, -nevelő

A kisgyermekgondozó, –nevelő a 0–3 éves korú gyermekek ellátását az erre a korosztályra szakosodott gyermekintézményekben önállóan végzi. Felelősséget vállal a rábízott kisgyermekért, gyermekcsoportért, a nevelés folyamatában hozott döntéseiért és nevelői tevékenységének következményeiért. Feladata a 0–3 éves korú gyermekek testi és pszichés szükségleteinek kielégítése, nevelése, fejlődésük támogatása. A mindennapi tevékenysége során a gyermekek szükségéleteinek figyelembevételével alakítja ki a gyermekek életterét, biztosítja a gyermekek önálló tevékenységének feltételeit, a szokások és egészséges életmód kialakulását. Felismerve a kisgyermekek biológiai és pszichés szükségleteit, azokat egyénre szabottan elégíti ki.

 


 

 

Miskolci SZC Kandó Kálmán Szakgimnáziuma

 

 

Cím                                                  3525 Miskolc, Palóczy László utca 3.

Telefonszám                                  (+36 46) 500 930

Fax                                                  (+36 46) 500 938

E-mail                                             kando@kkszki.hu

Honlap                                            www.kkszki.hu

Tagintézmény-vezető neve        Baghyné Urbán Ilona

Pályaválasztási felelős neve      Illésné Zsemberi Betti

E-mail címe                                    betti200410@gmail.com

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Szakgimnáziumunk a villamosipar és elektronika, valamint az informatika ágazatban azokat a szakmákat képezi, amelyeknek az alapját azok az ismeretanyagok adják, amelyek a leggyorsabban fejlődnek a világon, így az elektronika, a számítástechnika és az informatika.A korszerű csúcstechnikát megvalósító ipari berendezések, vezérlések, szabályozások, robotok és készülékek ma már nem működtethetők számítógéppel vezérelt elektronika (pl. PLC, PIC stb.) nélkül. Napjainkban egyre gyorsabban terjed a vezeték nélküli számítógépes ipari vezérléstechnika, a telemetria, a mobil telekommunikáció és a Bluetooth alapú technológia. A gépiparban, a járműiparban és a lakásokban használatos gépekben, berendezésekben is egyre jobban érvényesül az elektronika és az intelligens számítógépes irányítás egymás hatását erősítő integrációja.Oktatási intézményünk 51. éve működik Miskolcon és képez középfokú végzettségű informatikai és elektronikai szakembereket. A világban végbemenő elektronikai és informatikai fejlődés olyan nagymértékű, hogy biztos lehetsz abban, hogy jó szakmát választasz az intézményünkben. Szakképzésünk fő partnereink a MÁV Zrt, a TAKATA Safety Systems Hungary Kft és a JABIL Circuit Magyarország Kft. Agazdálkodó szervezetekkel megkötött együttműködési megállapodások biztosítják a kötelező összefüggő (nyári) szakmai gyakorlati helyet.

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 28. (hétfő) 8:00 óra

2016. december 5. (hétfő) 8:00 óra

 


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0351

XI. Villamosipar és elektronika

51 523 01 PLC programozó

Elektronikai technikus
54 523 02

4+1

28

0352

XI. Villamosipar és elektronika

51 523 01 PLC programozó

Közlekedésauto-matikai műszerész
54 523 03

4+1

28

0353

XIII. Informatika

52 481 02 Irodai informatikus

Műszaki informatikus
54 481 05

4+1

28

0354

XIII. Informatika

52 481 02 Irodai informatikus

Gazdasági informatikus
54 481 02

4+1

28

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:          általános iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                        egészségügyi alkalmasság (Csak a villamosipar és elektronika ágazati képzések esetén)

Integrált felkészítés:                            hallási fogyatékos, pszichés fejlődés zavarral, beilleszkedési, tanulási és magatartási zavarral rendelkező, azaz különleges bánásmódot igénylő tanuló ellátását vállalja az intézmény

Általános felvételi eljárás:                  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                          központi írásbeli felvételi vizsga

Felvételi rangsor kialakítása:             7. év végi és 8. félévi hozott pontok és a központi írásbeli eredmény alapján

Szóbeli meghallgatás időpontja:       nincs

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

A Villamosipar és elektronikai ágazatban folyó szakképesítések:

Elektronikai technikus (54 523 02) elektronikai analóg és digitális áramköröket tervez, épít, üzemeltet és dokumentál, gyártásukat irányítja. Irányítástechnikai/vezérlési rendszereket programoz. Automata gyártósorokat,robotokat irányít és tart karban.Közlekedésautomatikai műszerész (54 523 03) üzemelteti az állomási és nyíltvonali elektronikus biztosító-berendezéseket. Elvégzi a vasútállomási és nyíltvonali biztosítóberendezéseken előírt és szükséges ellenőrző méréseket. Ellenőrzi a berendezésekben működő szerkezeti elemek működési- és áramköri paramétereit, műszaki állapotát. Működteti a vasúti közlekedést irányító automatikát.

 

Az Informatika ágazatban folyó szakképesítések:

Műszaki informatikus (54 481 05) műszaki ismeretei birtokában a különböző műszaki informatikai problémák, feladatokmegoldásához megtervezi, kiválasztja, üzemelteti és folyamatosan felügyeli alegmegfelelőbb informatikai eszközöket, programokat és hálózatokat.

Gazdasági informatikus(54 481 02)magas szintű gazdasági/gazdálkodási, illetve számítástechnikai ismereteinek birtokában a gazdasági életben jelentkező feladatok megoldásához megtervezi, kiválasztja, üzemelteti, valamint folyamatosan felügyeli a legmegfelelőbb informatikai eszközöket a gazdasági, a pénzügyi és ügyviteli programokat.


 

 

Miskolci SZC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma

 

 

Cím                                                  3527 Miskolc, Latabár Endre u. 1.

Telefonszám                                  46/412-337

Fax                                                  46/412-337

E-mail                                             iskola@koosk-misk.sulinet.hu

Honlap                                            www.koosk-misk.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető neve        Kocsis István

Pályaválasztási felelős neve      BialkónéGladics Beáta

E-mail címe                                    iskola@koosk-misk.sulinet.hu

 

Az iskola rövid bemutatása

 

A Miskolci SzC Kós Károly Építőipari Szakgimnáziuma 1964 óta készíti fel régiónk tanulóit az érettségire, illetve az építőipari, épületgépészeti, a környezetvédelmi-vízgazdálkodási, földmérő és az informatikai, valamint közlekedésépítési technikusi vizsgákra. Szakképzéseinket támogató cégek hosszútávra biztosítanak elhelyezkedést végzett tanulóink számára.

A 9-12. évfolyamon az általános és szakmai műveltséget megalapozó érettségire készítjük fel tanulóinkat, 2017 májusától az ágazatnak megfelelő szakmai tantárgyból kötelezően érettségi vizsgát kell tenniük már szakmájuknak megfelelő részképesítést is kapnak az érettségi vizsgán. Az érettségi tantárgyakból igény szerint emelt szintű érettségire való felkészítést is biztosítunk, ezzel segítve tanulóink továbbtanulását. Az elmúlt évek eredményei azt bizonyítják, hogy sok diákunk tanul tovább egyetemeken, főiskolákon. Azok a tanulók, akik érettségi után iskolánkban maradnak, számukra a technikusképzés 1 éves.

A 13-14. évfolyamokon két éves, érettségire épülő OKJ szerinti technikusképzést folytatunk a gimnáziumokból érkező tanulók számára.

Az egyes műveltségterületek egyensúlyának megteremtése mellett kiemelkedő szerepet szánunk a számítástechnikai-informatikai és az idegen nyelvi képzésnek, mert ezekre a későbbiekben tanulóinknak szüksége lesz. Törekszünk arra, hogy tanulóink rendszeresen és eredményesen sportoljanak, megteremtjük a mindennapos testedzés feltételrendszerét, színvonalas diáksport szakosztályokat működtetünk (kézilabda, sakk, futball, kosárlabda sportágakban). Iskolánk épülete minden közlekedési eszközzel jól megközelíthető.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 22. (kedd) 10:00 órakor.

2016. november 23. (szerda) 10:00 órakor.

 

 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0401

XVI. Építőipar

52 481 01
Digitális műszaki rajzoló;
32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Magasépítő technikus
54 582 03

4+1

28

0402

XVI. Építőipar

52 481 01
Digitális műszaki rajzoló;
32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Útépítő és -fenntartó technikus
54 582 05

4+1

14

0402

XVI. Építőipar

52 481 01
Digitális műszaki rajzoló;
32 582 02
Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Vasútépítő és
-fenntartó technikus 54 582 06

4+1

14

0403

VIII. Épületgépészet

52 582 02 Épületgépészeti előkészítő

Épületgépész technikus
54 582 01*

4+1

28

0404

XXXV. Földmérés

 52 481 01
Digitális műszaki rajzoló

Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
54 581 01

4+1

14

0405

XLI. Vízügy

 52 853 03
Vízügyi ügyintéző

Vízgazdálkodó technikus
54 853 02

4+1

14

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

 

A felvétel feltétele:

 

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság (kivéve: földmérés ágazat)

Integrált felkészítés:                        sajátos nevelési igényű gyermek, tanulók közül az egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő tanulók felkészítése.

            Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanulók felkészítése.

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     központi írásbeli felvételi vizsga max. 50 pont, hozott pontok max. 50 pont (történelem, matematika, fizika 7. év végi és 8. félévi eredménye, magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, rajz és vizuális kultúra 8. félévi eredménye).

Felvételi rangsor kialakítása:        A hozott pontok és az írásbeli összesített eredménye alapján kialakított rangsor.

Szóbeli maghallgatás időpontja:  -

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Építőipar ágazat, Magasépítő technikus szakképesítés:

Önállóan vagy mérnöki irányítással épületek és építmények terveinek készítésével, építésével, felújításával, átalakításával, üzemeltetésével, karbantartásával és javításával kapcsolatos műszaki feladatokat lát el. Ismeri az építőanyagok tulajdonságait és gyártási folyamatát, alkalmazza azokat a tervezés, kivitelezés során. Szabadkézi vázlatot készít, terveket, tervrészleteket szerkeszt, számítógéppel segített tervezői programokat használ. Ismeri az alapozási módokat, az alépítményi szigeteléseket, a függőleges, vízszintes, íves és ferde teherhordó és nem teherhordó szerkezeteket. Rendszerezi az építési beruházási folyamatokat, közreműködik a kivitelezés térbeli és időbeli szervezésének tervezésében, aktualizálásában. Ismeri az örökségvédelemre és a munkavédelemre vonatkozó jogszabályokat.

 

Építőipar ágazat, Útépítő és –fenntartó technikus szakképesítés:

Autópályák, városi, országos utak, repülőtéri kifutópályák, versenypályák, mérnöki létesítmények tervezésében, építésében, karbantartásában, helyreállításában irányító szerepe van. Az útépítő technikus az operatív vezető közvetlen munkatársa, összekötő szerepet tölt be az építésvezető, a mérnök és a művezető, valamint a szakmunkások között. Előkészíti a kivitelezés folyamatait, felméri és biztosítja a folyamatos munkavégzéshez szükséges erőforrásokat. Terveket digitális formában is kezel, irányítás mellett terveket szerkeszt. Értelmezi és alkalmazza az útépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat. Speciális szakmai szoftvereket (CAD) alkalmaz.

 

Építőipar ágazat, Vasútépítő és –fenntartó technikus szakképesítés:

Vasúti pályákat épít, üzemeltet, karbantart. Biztosítja a vasútépítési munkaterület balesetmentességét, betartja és betartatja a munkabiztonsági, környezetvédelmi és a tűzvédelmi előírásokat. Értelmezi és alkalmazza a vasútépítéssel kapcsolatos műszaki információkat, tervrajzokat, műszaki leírásokat, technológiai utasításokat, minőségbiztosítási előírásokat. A munkahelyi építőanyagok és talajmechanikai laboratóriumok eszközeit, gépeit használja, egyszerű mérési eredményeket értékel. Geodéziai műszereket, eszközöket alkalmaz, kitűzi a segédpontokat vízszintes értelemben és magasságilag, a mért eredményekről jegyzőkönyvet készít, értékeli a mérési eredményeket, speciális szakmai szoftverekkel dolgozik. Munkája során megvalósítja a környezetvédelmi tervet. Meglévő utakat, hidakat üzemeltet.

 

Épületgépészet ágazat, Épületgépész technikus szakképesítés:

Víz-, gáz-, fűtés-, klímarendszerek, megújuló energiák hasznosítását végzi a tervezés és kivitelezés során. Értelmezi a különböző építészeti és épületgépészeti tervdokumentációkat, melyek alapján azonosítja a csőszerelvényeket, berendezési tárgyakat, készülékeket. Szereli és ellenőrzi a víz- és csatornahálózatokat, a melegvíz-termelő és napkollektoros rendszereket, a gázellátó hálózatokat, a fűtéstechnikai rendszereket. Szervezi a fűtéstechnikai rendszerek tervszerű üzemeltetését, megelőző karbantartását. Ismeri a hűtőközegek és hűtési körfolyamatok jellemzőit, ellenőrzi a hűtőkészülékek beüzemelését és programozza a berendezéseket. Ellenőrzi, értelmezi a légtechnikai és klímatechnikai rendszerek tervdokumentációját, majd elkészíti azokat. Hiányszakmának minősítették, ezért a diákok állami ösztöndíjban részesülnek (Szabóky ösztöndíj).

 

Földmérés ágazat, Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus szakképesítés:

Földterületek mérését, épületek, utak, autópályák, vasúti hálózatok és egyéb műszaki létesítmények helyének kijelölését végzi. Földmérési adatokat gyűjt, irányítja a terepen a mérőcsoport munkáját, beazonosítja a felmérendő objektumokat. Munkája során felismeri a terepi idomokat, elhatárolásokat végez. Az irodai feldolgozás során elvégzi a geodéziai számításokat, részt vesz a digitális földmérési térképek szerkesztésében. Az ipari (közlekedési, építőipari, agrár, környezetvédelmi, honvédelmi) tevékenységhez, valamint a közművezetékek helyének meghatározásához terepen mér, feldolgozza a méréseket, adatbázist kezel, adatot szolgáltat. Ingatlanügyi hatósági földmérési feladatokat végez, közműtérképi adatokat gyűjt, térinformatikai adatokat dolgoz fel, távérzékelési feldolgozások részfeladatait végzi. Különböző geodéziai műszerekkel, GPS-szel dolgozik, speciális szoftvereket használ.

 

Vízügy ágazat, Vízgazdálkodó technikus szakképesítés:

Közreműködik a vízgazdálkodási létesítmények létesítésében, fenntartásában, karbantartásában. Zsilipeket, átemelőket üzemeltet. Közreműködik a műszaki tervdokumentáció részfeladataiban, szakhatóságokkal történő egyeztetésben. Ismeri a víz tulajdonságait, a víznyerési és vízkezelési módokat.Részt vesz vízhasznosítási és vízkészlet-gazdálkodási feladatok ellátásában. Kiegészítő mérési feladatokat (geodézia, vízállás, vízhozam) végez. Árvíz és belvíz védekezési, vízminőség-védelmi, kárelhárítási feladatokban vesz részt. Vízépítési létesítmények fenntartásához kapcsolódó tevékenységeket végez.  Hidrometeorológiai, vízmérések és megfigyelések elvégzésében közreműködik.  Vízellátó hálózatok, csatornarendszerek üzemeltetési, ellenőrzési feladatait végzi.

 


 

 

Miskolci SZC Szemere Bertalan Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

 

 

Cím                                                  3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20.

Telefonszám                                  (+36 46) 365912, 360-125

Fax                                                  (+36 46) 562-239

E-mail                                             info@szemere.sulinet.hu

Honlap                                            www.szemere.miskolc.hu

Tagintézmény-vezető neve        Szabó András

Pályaválasztási felelős neve      Fodorné Tarnai Katalin

E-mail címe                                    fodornetkati@vipmail.hu

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

A jogelődje révén 1874-ben alapított iskola egyidős a szervezett magyarországi szakképzéssel. A közel másfél évszázad során ifjú szakemberek sokaságát képeztük a város, a térség üzemei, vállalkozásai részére. Nagyon sok az egykori Szemerés diák, közülük sokaknak gyermeke, unokája tanul ma szakmát iskolánkban.

A szülők és a diákok számára is talán a legnagyobb döntés a pályaválasztás, a megfelelő középiskola kiválasztása. Iskolánk szerteágazó képzési kínálattal, több nagy szakterületen mintegy 20 szakmával igyekszik a színvonalas képzést keresők segítségére lenni. Ezzel a színes kínálattal és a több mint ezerfős tanulói létszámmal szeretettel várunk minden tanulni vágyó diákot.

Iskolánk 5 ágazati szakképzési területen, 7 szakmacsoportban, 12 szakképesítés kínálatával igyekszik a pályaválasztók segítségére lenni.

Az általános iskola utolsó évfolyamán meg kell hozni azt a döntés, hogy ki melyik középiskolában szeretné folytatni tanulmányait. Tudjuk, hogy ez nehéz feladat, ezért szeretnénk megkönnyíteni a döntést azzal, hogy iskolánkban nyílt napokat szervezünk. Ezeken mindenki megtekintheti az egyes képzések helyszíneit (tantermeket, szaktantermeket, tanműhelyeket), találkozhat leendő tanáraival és megnézheti a kollégiumunkat is, hiszen a vidéki tanulóknak kollégiumi elhelyezést is tudunk biztosítani.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

Szakgimnáziumi képzések iránt érdeklődők számára:

                                   2016. november 14. (hétfő) 9 óra

Szakközépiskolai képzések iránt érdeklődők számára:

                                   2016. november 15. (kedd) 9 óra


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0451

XXII. Közlekedés-gépész

31 525 01 Kerékpárszerelő;
32 582 02 Építő- és anyagmozgató gép kezelője

Autószerelő
54 525 02

4+1

14

0452

XXII. Közlekedés-gépész

34 522 03 Elektronikai műszerész

Autóelektronikai műszerész
54 525 01

4+1

14

0453

XXX. Szépészet

52 815 03
Férfi fodrász-borbély

Fodrász
54 815 01

4+1

14

0454

XXX. Szépészet

52 815 04 Szépségtanácsadó

Kozmetikus
54 815 02

4+1

14

0455

XXXVII. Sport

51 726 01 Regeneráló balneoterápiás masszőr

Sportedző (a sportág megjelölésével)
54 813 02

4+1

28

0456

XXIX. Optika

51 213 06
Digitális kép- és szövegszerkesztő

Fotográfus és fotótermék-kereskedő 54 810 01

4+1

28

0457

XXXVIII. Rendészet és közszolgálat

 52 861 11 Rendészeti ügyintéző

Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével)
54 861 01

4+1

28

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   az információk a fenti táblázatban találhatók

Integrált felkészítés:                        az információk a fenti táblázatban találhatók

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     Központi írásbeli felvételi dolgozat megírása nem szükséges.

Felvételi rangsor kialakítása:        A 9. évfolyamra jelentkezők felvételi pontszámát kizárólag az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján számítjuk.

A rendészeti és a sport tanulmányi területek kivételével: Az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 60 pont.

Rendészeti és sport tanulmányi területek esetén: az általános iskola 7. évfolyamának év végi és a 8. évfolyam félévi osztályzatainak összege a következő tantárgyakból: magyar nyelv, magyar irodalom (vagy magyar nyelv és irodalom 2-szeres súllyal), történelem, idegen nyelv, matematika, testnevelés (2-szeres súllyal), biológia (2-szeres súllyal). A maximális pontszám 90 pont.

Amennyiben az SNI tanulónak valamelyik felvételi tárgyból nincs osztályzata, abban az esetben pontszámát a nem SNI tanulók maximális pontszámához viszonyítva, arányosítás útján állapítjuk meg.

Képesség- és készségfelmérés

A Sportedző, Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező tanulóknál az általános állóképességet, erőnlétet, mozgáskultúrát mérjük fel (részletek a téli szünetet követően az iskola honlapján: www.szemere.miskolc.hu).

Képesség- és készségfelmérés időpontjai a sportedző képzésre jelentkezők számára:

2017. február 27. (hétfő) 13 óra

Pótidőpont: 2017. március 2. (csütörtök) 13 óra

Rendészeti ügyintéző és a Rendészeti őr képzésre jelentkező

2017. február 28 (kedd) 13 óra

Pótidőpont: 2017. március 6 (hétfő) 13 óra

A képesség- és készségfelmérésre sportfelszerelést hozzanak magukkal a jelentkezők.

Aki a mérésen “nem megfelelt” minősítést kap, annak a felvételi kérelmét elutasítjuk. A “megfelelt” minősítés a továbbiakban nem játszik szerepet a rangsorolásban.

Szóbeli maghallgatás időpontja:  nincs

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Közlekedésgépész ágazat, érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítések

1.    Autószerelő

Az autószerelő a közúti járművek valamennyi gépészeti és elektronikusan irányított egységére vonatkozó műszaki állapotvizsgálati, hibafeltárási és hibaelhárítási, valamint javítási és beállítási műveleteket hajt végre.

Tevékenysége során azonosítja a járművet, annak főegységeit és szemrevételezéssel, illetve műszeres méréssel hibafeltárást, műszaki állapotvizsgálatot végez. Megtervezi a munkafolyamatot és közreműködik az árajánlat készítésénél. Javítás esetén azonosítja és kiválasztja a szükséges alkatrészeket, megtervezi a technológiát, elvégzi a szerelési műveleteket, majd méréssel, próbával ellenőrzi. Az autószerelő a közúti járművön környezetvédelmi és közlekedésbiztonsági ellenőrző mérést hajt végre, a szükséges javítási és bizonylatolási dokumentációt kiállítja.

2.    Autóelektronikai műszerész

A hibás gépjárművekkel kapcsolatos diagnosztikai, elektromos-javítási feladatokat magas szinten végzi, és felismeri a gépjármű egyéb (pl. nem elektromos) hibáit is. A hibák kihatásait felismeri, elemzi.

A munkatevékenysége során együttműködik a javítás egyéb területein dolgozó munkatársaival, így biztosítja a komplex javítási tevékenység összehangolt működését.

Ellátja a munkafelvételi, ügyfélkezelési feladatokat, szükség esetén árajánlat készítésénél is közreműködik.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő diagnosztikai műszerek és készülékek, valamint adott esetben a szükséges garázsberendezések üzemeltetése, felügyelete és ellenőrzése is. Ezért ismernie kell e berendezések működési elvét, üzemeltetési feltételeit.

Szépészet ágazat, érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítések:

1.    Fodrász

A vendégek haját mossa, női-, férfi-, és gyermek hajvágást végez, a hajat színezi, festi, melírozza, szárítja, egyenesíti vagy hullámosítja, fésüli, feltűzi, hajbetétet alkalmaz.

Férfi arcot borotvál,festi, színezi megnyírja az arcszőrzetet formaváltoztatással.

Hajmunkát végez. A haj és a fejbőr fodrász által kezelhető rendellenességeit ápolja, kezeli.

Frizurával, hajszínnel, haj és fejbőrápolással kapcsolatos tanácsot ad.

A fodrász szolgáltatás feladatait végzi.

2.    Kozmetikus

A kozmetikus az egészséges arc és test ápolásával, állapotának javításával, illetve fenntartásával manuálisan és elektrokozmetikai készülékek alkalmazásával, tartós sminkkészítéssel/vagy speciális arc –és/vagy testkezeléssel, valamint az ehhez szükséges feltételek megteremtésével és kozmetikumok forgalmazásával foglalkozik.

A kozmetikus minden tevékenységét egészségügyi szemlélettel és felelősséggel végzi. Maximálisan betartja az egészségügyi és higiéniai szabályokat, ezzel biztosítja a páciens és saját egészségét, testi épségét.

Sport ágazat, érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés:

Sportedző

Célirányosan tervezi, szervezi és irányítja a sportolók, csapatok rövid–, közép– és hosszú távú felkészítését és versenyeztetését. Megtanítja a sportág technikai, taktikai és játékrendszer–ismereteit, játék– és versenyszabályait.

Értékeli a sportolók edzéseken és a versenyeken nyújtott teljesítményét, a korszerű pedagógiai és edzéselvek, edzésmódszerek figyelembevételével fejleszti teljesítőképességüket és teljesítőkészségüket.Felméri sportolói állóképességét, technikai tudását, valamint edzéstervet készít, irányítja annak végrehajtását.

Edzőmérkőzéseket és –versenyeket, illetve edzőtáborokat szervez. Megszervezi és koordinálja a rábízott sportolók felkészítésében együttműködő szakemberek tevékenységét (sportorvos, pszichológus stb.).

Részt vesz a sport és egyéb szabadidős tevékenységet szervező egység/intézmény munkájában.

 

Optika ágazat, érettségi vizsga után egy tanév év alatt megszerezhető szakképesítés:

Fotográfus és fotótermék-kereskedő

Fejlett vizuális kommunikációs kultúrával, valamint fotótechnikai tudással rendelkező szakember, aki igényesen valósítja meg a fényképezés különböző területein adódó szakmai és kereskedői feladatokat. Használja a kor követelményeinek megfelelő technológiákat. Az alkalmazott és autonóm fotográfia területén dolgozik.

Fénykép-, és videofelvételeket készít, utómunkálatokat végez.

Fotótermékeket értékesíti, tájékoztatást ad a szolgáltatásokról, kidolgozza az analóg és a digitális munkákat.

Önállóan készít fotográfiákat, tudatos fotográfusi tervező, kivitelező feladatokat végez, alkalmazva az elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket.

Rendészet és közszolgálat ágazat, érettségi vizsgával kapott szakképesítés:

Rendészeti ügyintéző

Az érettségi vizsgát követően egy tanév alatt Rendőr tiszthelyettes szakképesítés szerezhető a Miskolci Rendészeti Szakközépiskolában.

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

        Személy- és vagyonőr, Testőr, Fegyveres biztonsági őr, Felvezető, Őrparancsnok, Őrségparancsnok

        Parkolóőr

        Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

        Magánnyomozó

        Közterület-felügyelő

 

 

Szakközépiskolai osztályok

9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0458

Női szabó*

34 542 06

3

24

0459

Rendészeti őr

34 861 01

3

48

0460

Szociális gondozó és ápoló*

34 762 01

3

24

0461

Villanyszerelő*

34 522 04

3

24

0462

Elektronikai műszerész

34 522 03

3

24

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára


 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     általános iskola

Felvételi követelmény:                   egészségügyi alkalmasság

                                                           pályaalkalmasság: az információk a fenti táblázatban találhatók

Integrált felkészítés:                        az információk a fenti táblázatban találhatók

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     A felvételi rangsorolás az általános iskolai 7. tanév végi és 8. tanév félévi tanulmányi eredményei alapján történik.

 

 

A megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Női szabó

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítés

Műszaki dokumentáció alapján sorozat- és méretes női ruházati termékeket gyárt, egyéb termékeket készít:ágynemű, függöny, lakástextíliák

Ruházati termékeket átalakít, javít.

Kereskedelmi szabásmintákat kiválaszt és módosít a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint.

Szabást és szabászati előkészítő műveleteket végez. Ruhaipari gépeket üzemeltet.

Rendészeti őr

A szakképesítéssel betölthető munkakörök

        Személy- és vagyonőr, Testőr

        Parkolóőr

        Ipari, kereskedelmi intézet, oktatási intézmény, egészségügyi intézmény portása, Múzeumi teremőr

        Számítógépes adatrögzítő

Szociális gondozó és ápoló

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítés

Szociális szakember irányításával az idős és a fogyatékos ellátás intézményi és intézményen kívüli, a személyes szolgáltatások területén szükséges szociális gondozási feladatokat ellátja.

Munkája eredményessége érdekében a kliensekkel és munkatársaival személyes kapcsolatokat alakít ki, velük együttműködik.

Felméri a fogyatékos és az idős ember sajátos szükségleteit, és az ápolási, gondozási, fejlesztési, rehabilitációs tervnek, programnak megfelelően nyújtja az alap- és a személyre szóló szolgáltatásokat.

Ha szükséges, baleset vagy hirtelen egészségromlás esetén elsősegély nyújtására is képes. A munkához kapcsolódó adminisztrációs feladatokat ellátja.

Villanyszerelő

Szabóky Adolf Szakképzési Ösztöndíjjal támogatott hiány-szakképesítés

Az épület villamos berendezés kialakítás keretében fogyasztásmérő helyet alakít ki, elosztó berendezést, erősáramú- és épületinformatikai vezetékhálózatot, világítási berendezést és készüléket, villámhárító berendezést, fotovoltaikus berendezést szerel, épület villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja. (afotovoltaikus szó azt a technológiát írja le, amely segítségével a napelem elektromosságot állít elő a napfényből.)

Az ipari villamos berendezés szerelése során kapcsoló berendezést, elosztó berendezést köt be, szerel, ipari energia elosztó vezeték- és kiskábel hálózatot épít, szerel, vezérlő- és szabályozókészüléket, berendezést szerel, ipari villamos berendezést, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.

A villamos gép és berendezés szerelése során egyen- és váltakozó áramú forgógépet, transzformátort telepít, működtet, villamos gépet üzemeltet, karbantart, készüléket javít, karbantart, kezelését betanítja.

A villamos csatlakozó berendezés szerelése során szabadvezetéki oszlopot, tartószerkezetet és csatlakozó szabadvezetéket létesít, szerel, kisfeszültségű kábelt fektet, munkája során villamos ellenőrző méréseket, vizsgálatokat és beállításokat végez a megfelelő eszközök alkalmazásával. Munkáját műszaki dokumentáció alapján, a szakmai szabályok és követelmények figyelembevételével végzi, munkájáról dokumentációt készít

Elektronikai műszerész

Alapvető feladata az elektromos, elektronikus, távközlési és ügyvitel-technikai készülékek, berendezések és műszerek bemérése, javítása és karbantartása.

Az előírtaktól eltérő mérési eredmények esetén a hibákat megkeresi és megszünteti.

Összeszereli és beállítja az elektronikai berendezéseket. Vezeték- és vezérlőrendszereket telepít és tesztel.

Ismeri és alkalmazza a villamos biztonságtechnikai előírásokat.

 


 

 

Miskolci SZC Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

 

Cím                                                  3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2.

Telefonszám                                  (+36 46) 508 252

Fax                                                  (+36 46) 508 253

E-mail                                             szentpali.iskola@gmail.com

Honlap                                            www.ker-misk.sulinet.hu

Tagintézmény-vezető neve        Szabóné Trum Tünde

Pályaválasztási felelős neve      Nagy Tamás Tiborné

E-mail címe                                    szentpali.iskola@gmail.com

 

 

Az iskola rövid bemutatása

 

Tagintézményünk Borsod-Abaúj-Zemplén megye egyik legnagyobb szakképző intézménye, ahol európai szintű tanüzemben és kiválóan felszerelt oktató kabinetben folyik a szakmai képzés. Magas színvonalú, szakmai elvárásoknak megfelelő, jól képzett szakembereket bocsátunk ki az iskola falai közül mind a szakgimnáziumi, mind a szakközépiskolai képzést követően.

Nagy hangsúlyt fektetünk az idegen nyelv oktatására, ezért nemzetközi projektekben veszünk részt, és aktív testvériskolai kapcsolatot ápolunk német partneriskoláinkkal, az aschaffenburgi kereskedelmi illetve vendéglátó szakiskolákkal, és együttműködést folytatunk írországi szakképző intézményekkel. Lehetőséget biztosítunk arra, hogy 4-5 hetes szakmai gyakorlat keretében élő nyelvi környezetben interkulturális tapasztalatokat szerezhessenek diákjaink,melyek igazolására Europass bizonyítványt állítunk ki.

Szakmai oktatásunk eredményességét mutatja, hogy tanulóinksikeresen szerepelneka szakmai versenyeken. A hazai és a nemzetközi munkaerő-piacon a foglalkoztatási arányuk kimagasló.

 

 

Nyílt napok az iskolában

 

2016. november 24., 14:00 óra (3532 Miskolc, Herman Ottó utca 2. – az iskola aulája)


 

Szakgimnáziumi osztályok

ágazati képzés (9-12. évfolyam)

 

Tanulmányi terület kódja

Szakgimnáziumi ágazati képzés 9. évfolyamon

Az érettségi vizsga keretében megszerezhető szakképesítés(ek) OKJ száma és megnevezése

Érettségi végzettséghez kötött ágazati szakképesítés megnevezése és OKJ száma

Képzési idő
(év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0551

XXVII. Vendéglátóipar

34 811 03
Pincér

Vendéglátásszervező 54 811 01

4+1

28

0552

XXVI. Kereskedelem

34 341 01
Eladó

Kereskedelmi képviselő
 54 341 02

4+1

28

0553

XXV. Ügyvitel

52 841 02
Ügyfélszolgálati ügyintéző

Irodai titkár
54 346 03

4+1

28

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára

 

A felvétel feltétele:

Szükséges iskolai végzettség:     alapfokú iskolai végzettség

Felvételi követelmény:                   vendéglátóipar ágazat esetében egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat; kereskedelem ágazat esetében egészségügyi alkalmassági vizsgálat

Integrált felkészítés:                        egyéb pszichés fejlődési – súlyos tanulási, figyelem – vagy magatartásszabályozási – zavarral, valamint beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek

Általános felvételi eljárás:             20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 26-45. §-ai, továbbá a 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet 2. melléklete alapján

Helyi felvételi eljárás:                     központi írásbeli felvételi vizsga

Felvételi rangsor kialakítása:        Hozott pont: általános iskola 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény alapján max. 50 pont (irodalom, magyar nyelvtan, matematika, idegen nyelv, történelem, biológia, földrajz, fizika, kémia, informatika tantárgyak)

                                                           Szerzett pont: a központi írásbeli felvételi vizsgával max. 150 pont

                                                           Végső eredményt a hozott és a szerzett pontok összege adja (max: 200 pont)

Szóbeli maghallgatás időpontja:  ¾

 

 

Az oktatott ágazatok, a megszerezhető szakképesítések bemutatása

 

Vendéglátóipar ágazat:

vendéglátásszervező: ellátja a vendéglátó vállalkozások tervezői, vezetői, szervezői, gazdálkodási feladatait. Irányítja, szervezi, ellenőrzi az árubeszerzést, a raktározást, a termelési, az értékesítési és szolgáltatási tevékenységeket. Összeállítja a vendéglátó egység kínálatát, bemutatja, reklámozza az egység szolgáltatásait, kialakítja az üzletpolitikát, a marketingstratégiát, a cégarculatot. Kapcsolatot tart, kommunikál magyar és idegen nyelven a vendégekkel.

Kereskedelem ágazat:

kereskedelmi képviselő: kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos ügyeket intéz, különböző árukat és szolgáltatásokat ad el, kereskedelmi ügyleteket közvetít. Az eladó és a vevő között, cégképviseletet lát el.

Ügyvitel ágazat:

irodai titkár: számítógép-kezelési és szövegszerkesztési, gépírási, titkári, gazdasági, jogi, vállalkozási, kommunikációs és protokollismeretek, valamint idegennyelvtudás birtokában hivatalokban, intézményekben, hazai és külföldi érdekeltségű szervezeteknél ügyintézői és titkári feladatokat lát el. Szakmai tevékenységével közvetlenül támogatja a munkahelyi vezetés/vezető döntéshozó, irányító munkáját.

 

 

Szakközépiskolai osztályok

9-11. évfolyam

 

Tanulmányi terület kódja

Szakképesítés megnevezése

OKJ azonosító szám

Képzési idő (év)**

Felvehető tanulók száma
(fő)

0554

Eladó

3434101

3

72

0555

Szakács

34 811 04

3

24

0556

Fogadós

3481106

3

24

0557

Pincér

3481103

3

24

0558

Cukrász

34 811 01

3

24

* Hiány szakképesítés,,Szabóky Adolf Szakképzési ösztöndíjra jogosító szakképesítés

** A szakmai bizonyítvány megszerzése után 2 év alatt felkészülhet az érettségi vizsgára