A Miskolci Szakképzési Centrum minőségpolitikája

 

A Miskolci Szakképzési Centrum legfontosabb értéke a tagintézményeinek gazdag oktatási-nevelési hagyományaiból, kultúrájából, humán és infrastrukturális erőforrásaiból összetevődő vagyon, amelynek elemeit a szervezet jellegéből, a szervezeti struktúrájából adódóan szinergikusan működteti.

Jellemzője a vele együttműködő partnerekkel folytatott folyamatos párbeszéd, a széleskörű konszenzuskeresés, a partnerek véleményére való nyitottság. Minőségpolitikánk hosszú távra szól, fent említett történeti hagyományainkból és tradicionális értékeinkből építkezik.

A Miskolci Szakképzési Centrum tevékenysége munkatársi elkötelezettségen, csapatszellemen és partnerorientált működésen alapul. Az intézmény működése minőségközpontú, melyet a szervezeti kultúra folyamatos fejlesztése, a kor követelményeinek megfelelő ismeretek átadása/átvétele és az élethosszig tartó tanulás támogatása jellemez.

Az intézmény minőségpolitikájának középpontjában a partnerközpontú működés, a folyamatszabályozás, a tudatos szervezetfejlesztés, a folyamatos fejlesztés, az önképzés és az egymástól való tanulás áll.

Külső és belső partnereinkhez való viszonyunkat a nyitottság, párbeszéd, a konszenzus-keresés jellemezi.

Intézményünk törekszik a partneri igények rendszeres felmérésére és differenciált figyelembe vételére. Kiemelt szempont partnereink elégedettsége, az általuk feltárt hiányosságok kezelése, megelőzése.

Felnőttképzési intézményként való működésünk során a felnőttképzés és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások jó minőségű biztosítását tartjuk a legfontosabbnak.

Törekvésünk, hogy partnereink felé váljon általános napi gyakorlattá a partnerközpontúság, a folyamatos minőségjavítás, és a minőség iránti elkötelezettség.

Az iskolai minőségfejlesztés együtt jár a minőséggel kapcsolatos felelősségek meghatározásával, a hibák elkerülése érdekében végzett szisztematikus tervezéssel, a teljesítés felügyeletével, értékelésével és folyamatos javításával.

Célunk: tevékenységünk minőségével a felnőttképzésben résztvevők, és egyéb partnereink bizalmának megnyerése és megtartása.

Miskolc, 2015. július 1.

Kovács János

főigazgató