2018.07.02.

Miskolci szakképzési centrum

Sajtóközlemény            

a miskolci szakképzési centrum „a szakképzési intézményrendszer fejlesztése a miskolci szakképzési centrumban” című projektjéről

 

A Miskolci Szakképzési Centrum a GINOP-6.2.3-17-2017-00028 azonosítószámú projekt keretében valósítja meg a szakképzési intézményrendszer átfogó fejlesztését az Európai Unió támogatásával. A beruházás az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg, a Széchenyi 2020 program keretében. Az elnyert, vissza nem térítendő támogatás összege: 548,54 Millió Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A projekt megvalósulási időszaka 2018. január 02. - 2020. június 30. A megvalósítása Miskolci Szakképzési Centrum mind a 15 tagintézményét érinti.

 

A projekt célja hozzájárulni Magyarország és az Európai Unió azon céljához, mely szerint 10% alá kell csökkenteni a szakképzést végzettség nélküli elhagyó tanulók számát, ezzel elősegítve azok elhelyezkedését a munkaerőpiacon. A program hosszú távú célja a tanulói készségek és képességek fejlesztése. További cél a teljes intézményi rendszer átfogó fejlesztése, melybe beletartoznak a pedagógus továbbképzések és az intézményi infrastruktúra fejlesztése is. A projektnek több célcsoportja van. Elsődlegesen és legnagyobb arányban a Miskolci Szakképzési Centrumban tanuló diákok és pedagógusok. Mellettük pedig a fejlesztésektől függően hol közvetett, hol közvetlen célcsoportként a miskolci és a Miskolci Szakképzési Centrum vonzáskörzetében élő általános iskolai diákok, illetve a szakképzéssel együttműködő helyi gazdálkodó szervezetek, tágabb értelemben pedig a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei teljes szakképzési és munkaerőpiacon megjelenő szereplők is célcsoportként azonosíthatóak. A tagiskolák félévente intézményi szintű helyzetfelmérést készítenek a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal (NSZFH) által elkészített szakmai segédanyagok alapján. A helyzetfelmérés alapján a tagiskolák cselekvési tervet készítenek a GINOP-6.2.2-VEKOP-15 felhívásban meghatározott alapelvek mentén, NSZFH által kialakított módszertan és sablon alapján. A megvalósítás során hangsúlyt kap a szakképzés népszerűsítése, a pályaválasztás előtt állók tájékoztatása, szakképző iskolák megismertetése. A fejlesztés eredményeként kialakításra kerül egy Digitális Közösségi Alkotóműhely, informatika szaktantermek, amelyek a robotika alkalmazását teszik lehetővé az oktatásban. A projekt lehetőséget teremt tanórán kívüli programok szervezésére, amelyek egyik célja tanulóink szociális hátrányának csökkentése, kompetenciáik fejlesztése.

 

 

További információ kérhető: Kiss Gábor, szakmai vezető

Elérhetőség: +36705077075

www.miskolci-szc.hu