Felnőttoktatás a Miskolci Szakképzési Centrumban

 

1.     Ha a tanuló középfokú iskola esetén a huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet. (Sajátos nevelési igényű tanuló, valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanuló esetén, továbbá, ha a tanulmányi követelményeket azért nem tudták teljesíteni, mert a tanuló tartós gyógykezelés alatt állt, az életkorhoz kettő évet hozzá kell számítani)

2.     A tanuló saját elhatározásából attól a tanévtől kezdve is folytathatja a tanulmányait felnőttoktatás keretében, amelyben a tizenhatodik életévét betölti.

3.     A felnőttoktatás iskolarendszerű oktatás, a tanítás megkezdése és befejezése a tanév rendjének megfelelően történhet az alábbiak szerint:

·         Általában a tanév szeptember első hetében kezdődik, és június közepéig tart, lehetőség van keresztféléves indulásra is. Ebben az esetben a tanév vagy szeptember első hetében kezdődik és januárig tart, vagy februárban kezdődik és júniusban fejeződik be.t

·         A szakképzések többsége 2 tanéves, de vannak 1 tanéves, sőt 0,5 tanéves képzések is.

 

4.     A Miskolci Szakképzési Centrum esti munkarend szerint szervez felnőttoktatást

5.     Az esti munkarend lehetővé teszi a munka melletti tanulást. Heti 18 tanítási órán kell részt venni, hetente 3 alkalommal, jellemzően délután 15:00 és 19:30 között. A tanítási órák jelentős része gyakorlati óra, ami külső gyakorlati képzőhelyen (pl. a tanuló munkahelyén, amennyiben a szakmai feltételek adottak) tanulószerződéssel is teljesíthető. Tanulószerződés esetében csak az elméleti órákra, többnyire egy délutánra kell az iskolában megjelenni. Amennyiben a tanuló iskolarendszerben egynél több szakképesítést még nem szerzett, a képzés ingyenes. (A felnőttképzésben (fizetős tanfolyamokon) szerzett szakképesítések ebből a szempontból nem számítanak)

6.     A felnőttoktatásban (esti tagozaton is) diákigazolvány igényelhető, ami a nappali rendszerű diákigazolványokhoz hasonló kedvezményeket biztosít.