ERASMUS+ KA1 mobility pályázat a Miskolci Szakkpzési Centrum Szentpáli István Kereskedelmi és Vendéglátó Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában

 

 

Intézményünk sikeresen pályázott a Tempusz Közalapítvány által meghirdetett szakképzési intézmények számára kiírt mobilitási pályázatra 2015-ben. A MENU (D&D): Meeting and Eating with Nations’ Units (Different Countries with Different Backgrounds) elnevezésű, 2015-1-HU01-KA102-013213 számú, négy kiutazást magában foglaló, mobilitási pályázatunk keretein belül, az Európai Unió két-két szakképzési- tanulók és munkatársak- külföldi mobilitását támogatja.

A pályázattal kapcsolatos munkálatok 2014-ben kezdődtek, mely eredményeképp 51.249 Euró támogatást nyertünk két-két szakképzési- tanulók és munkatársak- külföldi mobilitásának megvalósítására. Ezen tevékenységek a németországi (Achaffenburgban), valamint az írországi (Tralee) testvériskoláinkban valósultak meg. A pályázat teljes időtartama 2015. 06. 01-től 2017. 05. 31-ig tart, melynek során a résztvevők utazását, szállását és ellátását a pályázat költségvetése támogatja. Mobilitásaink a Németország felé irányuló két mobilitással kezdődtek, és az írországi két mobilitással fejeződtek be.

A szakképzési tanulók első mobilitása 2015. november 09-től december 03-ig valósult meg, ahol külföldi gyakorlatot végeztek diákjaink különböző neves német vállalatoknál. Ezt követte második diák mobilitásunk, mely 2016. november 18-tól december 12-ig zajlott Írországban, angol nyelvterületen. A teljes gyakorlati idő mindkét tanulói út során 25 napból állt, mely tartalmazta a kétnapos utazással töltött időket is. A külföldön tartózkodás során valamennyi diák mind gyakorlati képzésen (gazdálkodó szervezeteknél), mind pedig elméleti képzésen (a partnerintézményekben) vett részt, továbbá fakultatív programokra is volt lehetőség.

A tanulók kiutazásának fő célja, hogy megismerjék a két ország különböző, esetleg a miénktől eltérő ételkészítési technológiáját, étel/italfelszolgálási módjukat/rendszerüket, valamint ezek tudatában egy tananyagsegédletet állítsanak össze diáktársaik számára, amely nagy segítséget jelenthet tanulmányaik során. Másik fontos célunk volt, hogy a diákok idegen nyelvi kompetenciái fejlődjenek

 

Az utazást megelőzően heti két órában szakmai és nyelvi felkészítésben vettek részt a tanulók tanórán kívül, valamint tűz-balesetvédelmi és általános munkavédelmi oktatásban részesültek intézményünk tanüzemében. Továbbá az iskolapszichológusunk előadássorozatot tartott számukra annak érdekében, hogy az esetlegesen rájuk nehezedő nyomást képesek legyenek megfelelően kezelni. Végül a partner országainkkal kapcsolatosan a multikulturális különbségekről bemutató órát tartott a kiutazó csoportok számára az ezért felelős szakemberünk.

Diákjaink mobilitása alatt, a gazdálkodó szervezeteknél való elhelyezésüket külföldi testvériskoláink vállalták magukra, mely befogadó szervezetek örömmel fogadták a hozzájuk szakmai gyakorlatra érkező diákjainkat és nagy szakértelemmel segítették őket a beilleszkedésben, később a munkavégzés bármely területén. Tanulóink könnyedén adaptálták az adott ország munkamorálját, együttműködési problémák nem voltak. Sokszor a külföld és a magyar munkatársak szabadidejükben is együtt múlatták az időt, barátságot kötöttek egymással.  

A szakmai követelményeinknek megfelelően az egyéni munkahelyi gyakorlatokra igyekeztünk a legtöbb hangsúlyt fektetni pályázatunk megírása során. A célországok munkakörülményeihez igazodva, a gazdálkodó szervezeteknél letöltött napok száma mindkét tanulói mobilitás során 14 volt, és további 4 munkanapon külső helyszínen folyt a diákok szakmai továbbképzése: farmlátogatás, termelői piac és feldolgozóüzem, valamint gasztronómiai túrák keretében. Mindezek alkalmával az ételkészítési és felszolgálási ismereteiket mélyíthették el, valamint párhuzamot vonhattak a hazai és a német, illetve ír standardok között. Ezeket túl, 4, illetve Írország esetében 3, úgynevezett projekt napot tartottunk az iskolákban, ahol elméleti képzésen vettek részt a tanulók, valamint egy a külföldi befogadó szervezetüket bemutató, összefoglaló Power Point prezentációt készítettek a diákok.

Munkatársaink külföldi továbbképzése először 2016 tavaszán, március 6-11-ig valósult meg Németországban, majd a második mobilitás 2017 tavaszán, április 2-8-ig volt esedékes Írországban. Ezeken a szakképzési mobilitásokon 4-4, a vezetőség által kiválasztott munkatársunk vett részt: szakmai elméleti, illetve gyakorlati tárgyakat tanító kollégák, akik jártasak az ételkészítési, felszolgálási és gazdasági tantárgyak oktatásában, szakmai idegen nyelveket tanító kollégák, valamint az iskolavezetés kijelölt tagjai.

Hatnapos szakmai útjukat alapos előkészítő munka előzte meg, melynek során a szakmai követelményeket helyeztük előtérbe, a tanterveket valamint a tanmeneteket alaposan átvizsgálva. Szakmai igényeinket megadva, az intézmények koordinátorai felvázolták egy elméleti és gyakorlati órákból álló programtervet, melyből végezetül közösen állítottuk össze a részletes munkatervet kollégáink számára. Az előkészítő szakaszban a duális képzés terén végeztek a kiutazók kutatómunkát és tanulmányozták testvériskolánk szakképzési rendszerének sajátosságait. A mobilitás alatt hospitálásokon, gyakorlati és elméleti óralátogatásokon, valamint szakmai jellegű gasztro-túrákon vettek részt. Külföldi tartózkodásuk során közelebbről megfigyelhették az ott már rég bevált duális rendszer hasznosságát, a szakképzési oktatásban használt módszereket, konyhatechnológiai felszerelések használatát, a németek precizitását, az írek költséghatékony munkavégzését, továbbá a német és az angol szaknyelv használatát.

Hazaérkezésüket követően mindezt megismertették itthon maradt kollégáikkal, és a hasznosítható tapasztalatokat, tudást beépítik tanterveikbe, tanmeneteikbe. Szakembereink mobilitásával elértük azt is, hogy a résztvevők idegen nyelvi kompetenciái is fejlődtek, melyet hosszútávon munkájuk során alkalmazni tudnak majd.

MENU című Erasmus+ KA1 mobilitási pályázatunk végéhez érve, annak zárásaként az Európai Unió által támogatott pályázathoz méltó, színvonalas disszeminációs zárórendezvényt szerveztünk tanüzemünkben, ugyanis tagintézményünk vezetése és valamennyi munkatársa fontosnak tartja a nemzetközi színtéren szerzett tapasztalatok, a szakképzés terén alkalmazható fejlesztések, innovációk megosztását.

Mivel széles körben kívánjuk terjeszteni elért eredményeinket, egy német és ír ételkülönlegességekből álló díszebédet kínáltunk a projektbemutatók és beszámolók mellé vendégeinknek. A meghívottak közt szerepelt Miskolc Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának, a Miskolci Szakképzőzési Centrumnak, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának delegációja, továbbá tagintézményünk számos kiemelt szakképzési partnerének képviselője, valamint a sajtó munkatársai.

Rendezvényünkön a mobilitásokon részt vett diákok és tanárok mutatták be prezentációs beszámolók és rövidebb filmbejátszások segítségével a két év alatt megtett utat és a külföldön szerzett tapasztalatokat. A szakképzés terén itthon is használható jó-gyakorlatok sorát szemléltettük az érdeklődő és hozzáértő közönségnek.

Szakács tanulóink szakoktatóik segítségével készítették el a 4 fogásos díszebédet, ahol az ír és a német konyha remekei váltották egymást. Felszolgáló diákjaink élőmunkával mutattak be egy-egy érdekesnek vélt tálalási módot és egy német kávékülönlegesség, a Rüdesheimi kávé elkészítését. A bemutatók és a fogások egymást követték, így kerültek „terítékre” a nemzetek konyhái.

A három nemzet étkezési kultúráját bemutató díszebéd során vendégeink belekóstolhattak az ételekhez illő német és ír italkülönlegességekbe is. A rendezvény kiváló alkalmat nyújtott arra, hogy ízelítőt adhassunk a vendéglátás terén szerzett szakmai tapasztalatainkról ne csak intézményi szinten, hanem városi, sőt regionális szinten is. A sajtó munkatársainak köszönhetően egymást követő napokon kétszer is megjelentünk az Észak-Magyarország című napilapban. Az első újságcikk a pályázat sikerét, valamint a nemzetköziesítés hasznosságát emelte ki, míg a másik cikk a két nemzet ételkülönlegességeinek receptúráját jelentette meg a rendezvényről készült fotókkal illusztrálva.

Összességében elmondhatjuk, hogy a MENU (D&D) elnevezésű, Eramus+ KA1 mobilitási pályázatunk egyedülálló lehetőségeket rejt magában, melyeket nem csupán a szakképzési tanulók és munkatársak széles köre élvezhet most és az elkövetkezendőkben egyaránt, hanem régiónk, valamint hazánk vendéglátásának és turizmusának fellendítését is előmozdíthatjuk európai szintű szakemberek képzésével.