Erasmus+ KA1 mobilitási pályázat

Éves összefoglaló (2015.06.01-2016.05.31.)

2016. május 31.

 

A MENU (D&D): Meeting and Eating with Nations’ Units (Different Countries with Different Backgrounds) elnevezésű, 2015-1-HU01-KA102-013213 számú, négy kiutazást magában foglaló, mobilitási pályázatunk keretein belül, az Európai Unió két-két szakképzési- tanulók és munkatársak- külföldi mobilitását támogatja. Ezen tevékenységek a németországi (Aschaffenburg), valamint az írországi (Tralee) testvériskoláinkban valósulnak meg. A pályázat teljes időtartama 2015. 06. 01-től 2017. 05. 31-ig tart, mely a Németország felé irányuló mobilitások teljesítésével félidejéhez érkezett.

Első mobilitásunk alkalmával egy 9 tanulóból álló csoport utazott Németországba: 5 szakiskolai és 4 szakközépiskolai diák lett kiválasztva a szakmai évfolyamokból. Az öt szakiskolás közül, akik közismereti tantárgyak nélküli szakiskolai képzésben vesznek részt, két fő szakács, két fő pincér és egy fő vendéglátásszervező-vendéglősnek tanul. A további négy fő a vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoportos osztályból jelentkezett, ahol részesülnek szakmai képzésben, továbbá csoportos szakmai gyakorlatra is járnak heti rendszerességgel. Tehát a csoport összetételének kialakítása nem okozott problémát, hiszen valamennyi szakmai évfolyamon tanuló fiatal tanul szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat, melyek a vendéglátással kapcsolatosak. Ezáltal a csoportos szakmai gyakorlaton szerzett ismereteiket a külföldi munkájuk során elmélyíthették és alkalmuk nyílt arra, hogy valós helyzetben kipróbálhassák szaktudásukat.

A közös munka már a mobilitást megelőzően az alapos előkészítő szakasz során elkezdődött. A diákok szeptember elejétől kezdődően felkészítő órákon vettek részt, ahol szakmai, pszichológiai, idegen nyelvi, balesetvédelmi és interkultúrális előadássorozatokat hallgathattak. Az ott tanultak lezárásaképpen, PPT formájában tananyagsegédletet állítottak össze egyénre szabottan a szakmai és vizsgakövetelmények alapján, melyeket az iskola könyvtárában helyeztünk el későbbi felhasználás céljából.

Az utazás során, valamint a kint tartózkodás teljes ideje alatt a tájékozódás, a nyelvi és szakmai kihívások, valamint az önálló életvitel kialakítása miatt 2 párhuzamosan jelenlévő kísérőtanárra volt szükség. Összesen 4 kolléga látta el ezt a feladatot a mobilitás 25 napja alatt.

Diákjaink mobilitása alatt, a gazdálkodó szervezeteknél való elhelyezésüket a német testvériskola vállalta magára, mely befogadó szervezetek örömmel fogadták a hozzájuk szakmai gyakorlatra érkező diákjainkat és nagy szakértelemmel segítették őket a beilleszkedésben, később a munkavégzés bármely területén. Tanulóink könnyedén adaptálták a német munkamorált, együttműködési problémák nem voltak. Sokszor a német és a magyar munkatársak szabadidejükben is együtt múlatták az időt, barátságot kötöttek egymással.  

A szakmai követelményeinknek megfelelően az egyéni munkahelyi gyakorlatokra igyekeztünk a legtöbb hangsúlyt fektetni pályázatunk megírása során. A németországi munkakörülményekhez igazodva, a gazdálkodó szervezeteknél letöltött napok száma 14 volt, és további 4 munkanapon külső helyszínen folyt a diákok szakmai továbbképzése: farmlátogatás, termelői piac és feldolgozóüzem, valamint gasztronómiai túrák keretében. Mindezek alkalmával az ételkészítési és felszolgálási ismereteiket mélyíthették el, valamint párhuzamot vonhattak a hazai és a német standardok között. Ezeket túl, 4 úgynevezett projekt napot tartottunk az iskolában, ahol elméleti képzésen vettek részt a tanulók, valamint egy a németországi befogadó szervezetüket bemutató, összefoglaló PPT-t készítettek a diákok.

Második mobilitásunkon 4, a vezetőség által kiválasztott munkatársunk vett részt, három szakmai tárgyakat tanító kollégánk, akik jártasak az ételkészítési, felszolgálási és gazdasági tantárgyak oktatásában, valamint egy szakmai idegen nyelveket tanító kolléganőnk. Hatnapos szakmai útjukat alapos előkészítő munka előzte meg, melynek során a szakmai követelményeket helyeztük előtérbe, a tanterveket valamint a tanmeneteket alaposan átvizsgálva. Szakmai igényeinket megadva, a német iskola koordinátora felvázolt egy elméleti és gyakorlati órákból álló programtervet, melyből közösen állítottuk össze a részletes munkatervet kollégáink számára. Az előkészítő szakaszban a duális képzés terén végeztek a kiutazók kutatómunkát és tanulmányozták testvériskolánk szakképzési rendszerének sajátosságait. A mobilitás alatt hospitálásokon, gyakorlati és elméleti óralátogatásokon, valamint szakmai jellegű gasztro túrákon vettek részt. Németországi tartózkodásuk során közelebbről megfigyelhették az ott már rég bevált duális rendszer hasznosságát, a szakképzési oktatásban használt módszereket, konyhatechnológiai felszerelések használatát, a németek precizitását, költséghatékony munkavégzését, továbbá a német szaknyelv használatát.

Testvériskolánk felszereltsége, a német kollégáink szakértelme, profizmusa és segítőkészsége minden szakmai igényünket messzemenőkig kielégített. Mindvégig érezhető volt a hosszú évekre visszanyúló szoros testvériskolai kötelék a két iskola minden résztvevője között: ismerték a magyar iskola szükségleteit, erősíteni próbálták esetleges fennálló gyengeségeinket, hasznos információkat, jó-gyakorlatokat adtak át nekünk, melyeket a duális szakképzés terén kamatoztathatunk. Oktatóinknak a testvériskolánkra jellemző professzionális segítséget nyújtottak a német kollegák. Mindenre kiterjedő körültekintéssel szervezték számukra a napi programokat, kiemelt figyelemmel a szakma specifikus foglalkozásokra. Gondot fordítottak arra is, hogy a csoport tagjai mellé minden nap egy-egy német kísérőt biztosítsanak, elősegítve ezzel a könnyebb tájékozódást és eligazodást magyar kollegáink számára a mobilitásuk teljes időtartama alatt.

Mindkét mobilitásunk során, a szakmai és szabadidős programok változatossága, aktualitása valamint sokrétűsége maximálisan megfelelt az általunk elvárt követelményeknek. Előmozdították a mobilitásban részt vevők szakma iránti elkötelezettségét, akik ezáltal szélesebb spektrumban láthattak bele a vendéglátás minden szegmensébe, megismerkedhettek a német konyha kultúra és gasztronómia főbb elemeivel, valamint a szakma specifikus idegen nyelvvel.

A németországi tapasztalatok, valamint az ott megszerzett tudás átadására különböző módszereket választunk mind a tanulók, mind a munkatársak esetében. Az utómunkálatok és a disszemináció kezdetét vette az iskolánk tagjai számára készített tanulói és oktatói beszámolók és prezentációk bemutatásával. A diák mobilitás esetében, a mobilitásban részt vett diákokból projekt mate-eket képzünk, akik a szakképzési tanulók munkáját segítik gyakorlati foglalkozásaik során, átadva nekik külföldön szerzett tapasztalataikat. A munkatársak mobilitása során megismert hasznos gyakorlatokat, kollégáink beépítik tanmeneteikbe a jövő során. Mindemellett, a résztvevők segédleteket állítottak össze, melyeket az iskola könyvtárában helyeztünk el, hogy azok mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Ezen túl, az iskola honlapján, valamint közösségi oldalán is részletes, fényképes beszámolókat tettünk/teszünk fel az Erasmus+ mobilitási pályázatunk minden szakaszáról. Továbbá, egyik regionális napilapunkban is jelentettünk már meg egy rövid, fényképes összefoglalót, valamint iskolánk aulájában plakát hirdeti a futó pályázatunkat. A továbbiakban folytatjuk ezeket a beváltnak mondható terjesztési módszereinket, minek segítségével szélesebb körben juthatnak el megszerzett tapasztalataink, gyakorlataink a szakképzés területén tanulók, illetve dolgozók számára.

Összességében elmondhatjuk, hogy a MENU (D&D) elnevezésű, Eramus+ KA1 mobilitási pályázatunk egyedülálló lehetőségeket rejt magában, melyeket a szakképzési tanulók és munkatársak széles köre egyaránt élvezhet most és az elkövetkezendőkben is. E pályázatunk következő szakaszában, Írországot vesszük célba, ahol angol nyelvet tanuló diákjaink és kollégáink tapasztalhatják meg az ottani szakmai oktatást és gyakorlati képzést egy a mi intézményünknél magasabb fokú IT Tralee nevű intézményben.

 

 

 

 

 

 

A pályázat szervezői