Az Országos kompetenciamérés (OKM) elsődleges célja, hogy minden iskola számára biztosítsa azokat az objektív mutatókat, amelyek segítik intézményük önértékelését, és lehetővé teszik, hogy az intézmény vezetői, a fenntartó és nem utolsósorban a szülők kellőképpen megalapozott képet kapjanak, amely alapján össze tudják hasonlítani az iskolák teljesítményét.


Valódi iskolai pedagógiai értékek1

Egy iskola teljesítményét és az ott folyó pedagógia munka nehézségét és minőségét nem ez, a „rangsorokban" elfoglalt helyezés jellemzi a legjobban, hanem az, hogy
egy adott iskola nevelőtestülete milyen társadalmi összetételű és milyen előzetes tudással rendelkező tanulócsoporttal érte el az átlagpontszámban megjelenő eredményt.

Az Országos kompetenciamérés telephelyi jelentései a hozzáadott pedagógiai értéket leíró adatok segítségével erről a valódi pedagógiai értéket hordozó iskolai teljesítményről is számot adnak.

Hátránykiegyenlítés és a tudás fejlesztése

Magyarországon
nagyon erős az összefüggés a tanulók társadalmi státusza és iskolai teljesítménye között, olyannyira, hogy egy tanulócsoport átlagos családi háttere alapján „megjósolható", pontosabban megbecsülhető annak a csoportnak a várható tanulmányi teljesítménye.

Az Országos kompetenciamérés adatai alapján azonosíthatóak azok az iskolák,
amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik családi háttere alapján várható volna. Ezek azok az intézmények, amelyek pedagógiai munkájukkal eredményesen ellensúlyozzák tanulóik hátrányos helyzetét, ezzel is szolgálva a társadalmi mobilitást és egyúttal az esélynövelést. A magasabb átlagteljesítményű ilyen köznevelési intézmények esetében ugyanez azt jelenti, hogy kiválóan építenek diákjaik biztos családi hátterére, és eredményesen gondozzák a rájuk bízott tehetségeket.

Hasonlóan erős az összefüggés a tanulók előzetes tudása, azaz a korábbi mérési eredményei és a várható teljesítménye között. A korábbi mérési eredményekből „megjósolható", pontosabban megbecsülhető a gyerekek későbbi teljesítménye.
Az Országos kompetenciamérés adatai alapján azonosíthatók azok az iskolák is, amelyek jobb eredményt érnek el, mint az tanulóik korábbi eredményei alapján várható volna, azaz az átlagosnál nagyobb az ott folyó pedagógiai munka fejlesztő hatása.

A mellékelt táblázatokban a Miskolci SZC tagintézményeinek fejlesztő és kompenzáló hatásait olvashatják.A részletes eredményeket az alábbi linken nyithatják meg.

https://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/kompetenciameres/kiemelkedo_teljesitmenyu_iskolakHozzá adott pedagógiai érték

Tagintézmény

Képzés típusa

Alkalom

MatematikaBerzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

szakközépiskola

3

Miskolci Fazola Henrik Szakképző Iskola

szakiskola

1

Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

szakközépiskola

1

SzövegértésBerzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

szakközépiskola

4

Miskolci Kandó Kálmán Szakközépiskola

szakközépiskola

1Fejlesztő hatásTagintézmény

Képzés típusa

Alkalom

MatematikaMiskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

szakközépiskola

2

SzövegértésBerzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakiskola

szakközépiskola

1

Miskolci Baross Gábor Közlekedési és Postaforgalmi Szakközépiskola

szakközépiskola

2Gratulálunk a nevesített tagintézményekben dolgozó pedagógusoknak!

1 Forrás:www.oktatas.hu