KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(Kis - és középvállalkozások ügyvezetője I. – II. keresztféléves képzéseinkhez)

Tisztelt Érdeklődő!

2017. február első hetétől kezdődően ismét lehetőség nyílik arra, hogy a Kis - és középvállalkozások ügyvezetője I. – II. keresztféléves képzéseinkben ingyenes nyelvi, informatikai és vállalatvezetési képzésen vegyenek részt az érdeklődők.

Az esti munkarend szerinti képzésben az összóraszám 542,5 óra, melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.Az egy éves képzés nyelvi szintje és a jelentkezési feltételei:

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)

Kezdőről alapfokú szintig (1 éves, esti felnőttoktatás)

bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)

Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)

Alapfokú szintről középfokú szintig (1 éves, esti felnőttoktatás)

bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen /szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből. A képzés megkezdése előtt a jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.A képzésre történő jelentkezés kizárólag online módon történik, a Miskolci Szakképzési Centrum által létrehozott elektronikus felületen. A képzésre történő jelentkezés 2016. december 19. és 2017. január 15. közötti időszakban lehetséges. Felhívjuk a figyelmet, hogy az időszak végén a felület automatikusa lezár.

A jelentkezők adatait a Miskolci Szakképzési Centrum begyűjti, rögzíti, kezeli és visszaigazolja a jelentkezés tényét. A KKV II. képzésre jelentkezőket a nyelvi tudásszint-mérés helyszínéről és időpontjáról a jelentkezési határidő lezárását követően e-mailben értesítjük.

A képzések helyszíne: a Miskolci Szakképzési Centrum tagintézményei;

A képzésre történő beiratkozás időpontja: 2017. január 27. (péntek);

A keresztféléves képzés kezdete: 2017. január 30 - 31. (hétfő vagy kedd, órarend szerint meghatározva);

A nyelvórák kezdete minden képzési helyszínen és nyelvi szinten egységesen 16. óra 30. perc.

A képzésre heti három hétköznapon kerül sor, amelyből a nyelvi képzés hetente kettő hétköznapon naponta 5 tanítási órában, míg az informatika órák hetente egy további hétköznapon kerülnek megtartásra.

A keresztféléves képzés első féléve 2017. június 15-én zárul.

A Miskolci Szakképzési Centrum elkötelezett partnerei személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Miskolci Szakképzési Centrum a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Szolgáltatásaink adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

Online szolgáltatásaink igénybe vételéhez (online jelentkezés és értesítés szintfelmérésről) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk. Az adatkezelés célja: a jelentkezők számára konkrét képzési információk biztosítása. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz és kapcsolatfelvételhez. A Miskolci Szakképzési Centrum az adatkezelés során megőrzi a személyes adatok titkosságát és sérthetetlenségét.

Reméljük, hogy felnőttoktatási kínálatunk felkeltette érdeklődését és hamarosan diákjaink között köszönthetjük Önt is!

Miskolci Szakképzési Centrum

Az online jelentkezés az alábbi linken érhető el:

http://online-kerdoiv.com/index/view/hash/a689b88f78b875ad11d4e3a6b0f7fd31